Labmed institutionsledning

Institutionsledningen består av chefer från alla sju avdelningar, inklusive grundutbildningsansvarig, administrativ chef och HR.

Profile image

Jonas Fuxe

Prefekt
+46852483573
Profile image

Christian G. Giske

Stf prefekt / Chef för avdelningen för klinisk mikrobiologi
Profile image

Dhifaf Sarhan

Chef för avdelningen för patologi
Profile image

Thomas Gustafsson

Chef för avdelningen för klinisk fysiologi
Profile image

Uwe Tietge

Chef för avdelningen för klinisk kemi
+46852483723
Profile image

Samir El Andaloussi

Chef för Biomolekylär och cellulär medicin (BCM)
Profile image

Georgios Panagiotidis

Chef för avdelningen för klinisk farmakologi
Profile image

Peter Bergman

Chef för avdelningen för klinisk immunologi
Profile image

Lars Frelin

Grundutbildningsansvarig Labmed / Föreståndare i ANA Futura
+46852483632
CS
Innehållsgranskare:
2024-01-05