Labmed verksamhetsstöd

På Labmeds verksamhetsstöd hjälper vi till med ekonomi, -utbildnings och personalärenden.

Ekonomigruppen har en unik kontroll och lång erfarenhet av att förvalta institutionens pengar. Våra HR-ansvariga hjälper till med alla sorters personalärenden på individ-, grupp-, lednings- och avdelningsnivå. Ansvar för institutionens externa och interna hemsida har vår kommunikatör i kombination med att även assistera prefekten. Vår administrativa chef har det övergripande ekonomiska ansvaret på institutionen samt personalansvar för hela Labmeds verksamhetsstöd. Studentadministrationen stödjer studenter och lärare i allehanda ärenden kring utbildning för vissa utvalda program.

Personal

Adress

Labmeds lokala verksamhetsstöd finns på Alfred Nobels Allé 8, plan 8, HUDDINGE.

Karta

JD
Innehållsgranskare:
2024-07-01