Våra arbetsgrupper

Institutionen har ett antal olika råd och grupper.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen har till uppgift att främja god arbetsmiljö. Arbetet görs i samråd med prefekten och följer en handlingsplan som årligen utarbetas av Arbetsmiljögruppens representanter från de olika avdelningarna.

Profile image

Annika Karlsson

Ordförande i arbetsmiljögruppen

Forskarutbildningsrådet

Rådet utgör en dubbelriktad informationskanal rörande forskarutbildningsfrågor mellan de olika avdelningarna och institutionsledningen och från KIs forskarutbildningsstyrelse via studierektorn till de olika avdelningarna. Rådet skall också utgöra ett diskussionsforum för doktorand- och handledarfrågor i stort.

Profile image

Anthony Wright

Studierektor

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av utbildningsansvaret på institutionen och leds av ordföranden; institutionens GUA.

Läs mer om utbildningsnämndens utformning.

Profile image

Lars Frelin

Grundutbildningsansvarig Labmed
+46852483632
JD
Innehållsgranskare:
2024-06-17