Labmed institutionsledning

Institutionsledningen består av chefer från alla sju avdelningar, inklusive grundutbildningsansvarig, administrativ chef och HR.

Matti Sällberg

Prefekt
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Jenny Degerholm Langsmo

Administrativ chef
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Göran Andersson

Stf prefekt
Andersson
H5 Laboratoriemedicin

Jonas Fuxe

Chef för avdelningen för patologi
Fuxe
H5 Laboratoriemedicin

Thomas Gustafsson

Chef för avdelningen för klinisk fysiologi
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Uwe Tietge

Chef för avdelningen för klinisk kemi
852483723
Klin Kemi
H5 Laboratoriemedicin

Anthony Wright

Chef för Biomolekylär och cellulär medicin (BCM)
Wright
H5 Laboratoriemedicin

Georgios Panagiotidis

Chef för avdelningen för klinisk farmakologi
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

Christian G. Giske

Chef för avdelningen för klinisk mikrobiologi
Giske
H5 Laboratoriemedicin

Peter Bergman

Chef för avdelningen för klinisk immunologi / Grundutbildningsansvarig (GUA)
Bergman
H5 Laboratoriemedicin
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Lars Frelin

Föreståndare i ANA Futura
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin