Labmed institutionsledning

Institutionsledningen består av chefer från alla sju avdelningar, inklusive grundutbildningsansvarig, administrativ chef och HR.

Jonas Fuxe

Prefekt
Fuxe
H5 Laboratoriemedicin

Christian G. Giske

Stf prefekt / Chef för avdelningen för klinisk mikrobiologi
852483699
Giske
H5 Laboratoriemedicin

Jenny Degerholm Langsmo

Administrativ chef
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Dhifaf Sarhan

Chef för avdelningen för patologi
Patologi
H5 Laboratoriemedicin

Thomas Gustafsson

Chef för avdelningen för klinisk fysiologi
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Uwe Tietge

Chef för avdelningen för klinisk kemi
852483723
Klin Kemi
H5 Laboratoriemedicin

Anthony Wright

Chef för Biomolekylär och cellulär medicin (BCM)
Wright
H5 Laboratoriemedicin

Georgios Panagiotidis

Chef för avdelningen för klinisk farmakologi
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

Peter Bergman

Chef för avdelningen för klinisk immunologi
Klin immunologi
H5 Laboratoriemedicin

Christina Sundqvist

Kommunikatör
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Lars Frelin

Grundutbildningsansvarig Labmed / Föreståndare i ANA Futura
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin
CS
Innehållsgranskare:
2023-09-01