Skip to main content

Enheter och servicefaciliteter

Komparativ medicin består av flera enheter och servicefaciliteter. Vi finns i Solna och Flemingsberg. 

2019-05-14