Enheter och servicefaciliteter

Komparativ medicin består av flera enheter och servicefaciliteter. Vi finns på Karolinska Institutet i Solna. 

KM
Komparativ Medicin
2022-10-05