Enheter och servicefaciliteter

Komparativ medicin består av flera enheter och servicefaciliteter. Vi finns på Karolinska Institutet i Solna. 

Komparativ Medicin
2023-10-16