Skip to main content

Om Komparativ medicin

På Komparativ medicin har vi hand om alla delar av verksamheten som rör forskning med djurförsök på Karolinska Institutet.

Hos oss arbetar veterinärer, tekniker, biomedicinska analytiker, lärare och administrativ personal. Vi ger service och vägledning i försöksdjursfrågor till forskare, doktorander och andra anställda på Karolinska Institutet.

Vi erbjuder också vissa av våra tjänster till dig som forskar, studerar eller arbetar på något annat lärosäte eller forskningslaboratorium i Sverige.

Missing ALT text.
Mus, Komparativ medicin, Karolinska Institutet

Specialister på försöksdjursfrågor

Vi som arbetar på Komparativ medicin är specialister på försöksdjursfrågor. Vi strävar efter att utveckla 3R-principen (Reduce, Refine, Replace) i Karolinska Institutets forskning med djurförsök.

Vår målsättning är att stödja forskning och utbildning för att förbättra människors hälsa. Ett etiskt förhållningssätt och att värna om en human miljö för både djur och människa på Karolinska Institutet är ledord i vår verksamhet.

Vi fungerar också som en länk mellan Karolinska Institutet och andra instanser som reglerar hur djurförsök får användas i forskning, till exempel Jordbruksverket. Vi administrerar även det lokala djurskyddsorganet (DO) på KI.

Organisation

Komparativ medicin på Karolinska Institutet skapades i juni 2010 och har samma fristående ställning som en institution.

I Komparativ medicin ingår idag olika servicefaciliteter med försöksdjursbaserad verksamhet och en utbildningsenhet som erbjuder kurser i försöksdjursvetenskap. Läs mer om Komparativ medicins enheter och servicefaciliteter

På Komparativ medicin finns också personal som har hand om infrastruktur, teknik- och underhåll, IT-stöd, ekonomi, kommunikation och personalfrågor.

Komparativ medicin leds från 1 april 2018 av tf verksamhetschef Christer Säfholm.

Vad betyder komparativ medicin?

Komparativ medicin är namnet på ett forskningsfält inom experimentell medicin där man studerar:

  • naturliga och experimentella djurmodeller av sjukdomar hos människan
  • etiopatogenes, epidemiologi, diagnos, behandling och förebyggande av infektionssjukdomar eller andra sjukdomar hos försöksdjur
  • den normala biologin hos försöksdjur i relation till människans.

Vi som arbetar på enheten Komparativ medicin på Karolinska Institutet bedriver ingen egen forskning. Till oss kommer forskare som vill anlita oss och vår service.

Djurförsök på Karolinska Institutet

Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Det gör vi både genom grundläggande forskning för att förstå biologiska mekanismer, och genom forskning som tar fram nya behandlingsformer.

En stor del av forskningen utförs i provrörsförsök. Men ännu går det inte att ersätta all användning av försöksdjur i forskning med alternativa metoder.

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. För att få utföra ett djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. I de djurförsöksetiska nämnderna sitter forskarrepresentanter och lekmän vars uppgift är att väga påverkan på djuren mot nyttan av forskningen.

Läs mer om djurförsök på Karolinska Institutet.

Kontakta oss

Registrator

E-post: registrator@km.ki.se

Adress: Komparativ medicin, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Registrator ansvarar för Komparativ medicins diarium, diarieföringsfrågor samt utlämnande av allmänna handlingar.

Tf verksamhetschef

Christer Säfholm

E-post: km@ki.se

Administrativ chef

Camilla Fors Holmberg

E-post: km@ki.se

Enheter

Komparativ medicin består av flera enheter och finns på flera platser på Campus Solna och på Campus Flemingsberg. Komparativ medicins enheter och servicefaciliteter

Ekonomi

E-post: ekonomi@km.ki.se

Teknisk support och underhåll

E-post: km-teknik@km.ki.se

Transporter

E-post: km-transport@km.ki.se

Organisationsnummer

202100-2973

VAT-nummer

SE202100297301

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Vid fakturering måste alltid en personlig referens anges (ZZCC ...)

Leveransadress

Kontrollera detta med den person som lagt beställningen.