Teknik & service

Teknik & service stöder alla djuranläggningar som tillhör Komparativ medicin med teknisk service och underhåll. Enheten är också ansvarig för djurtransporter mellan anläggningarna och för disk- och rengöringstjänster.

Enheten samverkar med anläggningschefer och ledningsgrupper och utför teknisk service och underhåll på alla KM:s djuranläggningar. Enhetens verksamhet finansieras delvis genom fakturering av tjänster och av fasta avgifter för användning av utrustning.

Logistik och disk

Enheten ansvarar för rengöring av burar, rackar och annan utrustning som hör samman med djurhållningen. Enheten garanterar transport av burar och tillhörande utrustning efter behov mellan anläggningar och rengöringsanläggningar (KM-B, KM-A, KM-W och KM-F).

Transport av djur

Din anläggningsveterinär är sakkunnig vad gäller regler för transport av djur. Själva transporten kan du få hjälp med genom Teknik och Service på Komparativ medicin som genomför interna transporter av djur mellan KM:s anläggningar samt NKS.

Kontakt

Teknisk support och underhåll

E-post: km-teknik@km.ki.se

Komparativ Medicin
2024-06-10