Karolinska Center for Transgene Technologies (KCTT)

Karolinska Center for Transgene Technologies (KCTT) är en core-facilitet på Komparativ medicin.

Du kan läsa mer om våra tjänster på den engelska sidan om KCTT.

Komparativ Medicin
2024-07-09