KM-F (Astrid Fagræus laboratorium)

På KM-F (Astrid Fagræus laboratorium) bedrivs framför allt forskning om infektionssjukdomar och hjärnans sjukdomar. Anläggningen är öppen både för dig som är forskare på KI och för externa forskare knutna till andra myndigheter, universitet eller företag.

KM-F. Foto: KM/KI.

Forskning på KM-F

På KM-F bedrivs biomedicinsk forskning om bland annat cancer och neurologiska sjukdomar, samt forskning för att ta fram effektiva vacciner mot infektionssjukdomar såsom HIV, tuberkulos och malaria.

Som första anläggning för försöksdjur i Sverige blev verksamheten 2013 ackrediterad av AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care).

Anläggningen

Laboratoriet är flexibelt byggt och uppdelat i zoner med olika skyddsnivåer och för olika djurslag såsom möss, råttor, marsvin, kaniner, grisar och apor. Det finns även möjlighet att hålla mindre vanliga försöksdjur såsom sorkar, näbbmöss och gräsänder.

Enligt KI:s barriärdefinitioner är djuravdelningen en D-barriär, med flera zoner med A(-) barriärer för infektionsförsök samt för karantän och isolering av smittade djur.

Tjänster

På KM-F erbjuds möjlighet till forskning med de större djurslagen, samt möjlighet att utföra infektionsförsök i riskklass 2 och 3. Försök med oinfekterade försöksdjur och en begränsad avelsverksamhet pågår också. Laboratoriet kan även tillhandahålla blod, plasma och serum från kanin, marsvin och apa.

Tillgänglig utrustning

Apparatur och utrustning omfattar bland annat en biofotonisk kamera (IVIS Spectrum) och en aerosolgenerator (InTox) för till exempel tuberkulosförsök. Djurrum och laboratorium finns i P2- och P3-miljö för både gnagare och större djur.

Djur med okänd hälsostatus

Laboratoriet har en viss möjlighet att ta emot djur med okänd hälsostatus. Detta avgörs från fall till fall av anläggningens ledning.

Hjälp med tillstånd och ansökningar

Laboratoriet erbjuder hjälp med tillstånd och ansökningar kring djurförsök, såsom ansökan om etisk prövning av djurförsök och tillstånd från Arbetsmiljöverket och Jordbruksverket.

Utbildning

På KM-F finns godkända utbildningsansvariga som kan utbilda och examinera antagna studenter i de praktiska delarna av kurserna Laboratory animal science - Rodents and Lagomorphs respektive Non-human primates som ges på Karolinska Institutet. Se Utbildning i försökdjursvetenskap.

För att vistas på laboratoriet krävs godkänd Funktion A eller motsvarande kompetensgrad i försöksdjursvetenskap för den djurart du vill forska med.

Priser

Kontakta oss för prislista och diskussion om vilka tjänster vi kan hjälpa till med.

Kontakt

E-post: kmf@km.ki.se

Komparativ Medicin
2024-02-19