Om KI SÖS

Institutionen har ca 50 anställda, varav 7 professorer, 100 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Organisation KI SÖS

Adress

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset | Karolinska Institutet

Sjukhusbacken 10 |  118 83 Stockholm

Ledning

Per Tornvall

Prefekt

Katarina Bohm

Ställföreträdande prefekt

Ann-Sofie Wall

Administrativ chef

Administration  Personal  Webb

Malin Holm Blomquist

Forskningsadministratör

Britta Barkeling

Administratör, leverantörsfakturahantering, utlägg, inköp, diarieföring, arkivering

Ann-Sofie Wall

Personalärenden
08-524 875 59

Cecilia Bodén

Webbredaktör

Ekonomi

Christian Hörnqvist

Ekonomicontroller

Faktureringsadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Referens: ZZS1_ _ _ _ _ _

Viktiga nummer

Institutionsbeteckning: S1

Organisationsnummer: 202100-2973

Bankgiro: 5217-0198

VAT-nummer: SE202100297301

Rekvisitioner

Kontakta alltid institutionens ekonomifunktion när du behöver rekvirera medel: ekonomi@kisos.ki.se.

Projektkalkylmall

Kontakta ekonomi@kisos.ki.se för att få projektkalkylmall med aktuella procentsatser för INDI och LKP.

Hitta hit

Medarbetare A-Ö

AW
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-02-22