Skip to main content

Om KI SÖS

Institutionen har ca 50 anställda, varav 7 professorer, 85 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Missing ALT text.

Adress

Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset | Karolinska Institutet

Sjukhusbacken 10 |  118 83 Stockholm

Ledning

Per Tornvall

Prefekt

Katarina Bohm

Ställföreträdande prefekt

Ann-Sofie Wall

Administrativ chef

Administration / ekonomi / personal / webb

Malin Holm Blomquist

Personalärenden, forskarutbildning

Christian Hörnqvist

Ekonomicontroller

Britta Barkeling

Administratör, leverantörsfakturahantering, utlägg, diarieföring, arkivering, inköp

Cecilia Bodén

Webbredaktör

Faktureringsadress

Karolinska Institutet

Fakturor

Box 23 109

104 35 Stockholm

Referens: ZZS1_ _ _ _ _ _

Karta Södersjukhuset (SÖS)

Medarbetare A-Ö