Skip to main content

Om KI SÖS

Institutionen har ca 50 anställda, varav 7 professorer, 85 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Organisation KI SÖS

Adress

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset | Karolinska Institutet

Sjukhusbacken 10 |  118 83 Stockholm

Ledning

Katarina Bohm

Ställföreträdande prefekt

Ann-Sofie Wall

Administrativ chef

Administration / ekonomi / personal / webb

Malin Holm Blomquist

Personalärenden, forskarutbildning

Britta Barkeling

Administratör, leverantörsfakturahantering, utlägg, inköp, diarieföring, arkivering

Cecilia Bodén

Webbredaktör

Faktureringsadress

Karolinska Institutet

Fakturor

Box 23 109

104 35 Stockholm

Referens: ZZS1_ _ _ _ _ _

Karta Södersjukhuset (SÖS)

Medarbetare A-Ö