Om KI SÖS

Institutionen har ca 50 anställda, varav 7 professorer, 85 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Organisation KI SÖS

Adress

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset | Karolinska Institutet

Sjukhusbacken 10 |  118 83 Stockholm

Ledning

Per Tornvall

Prefekt

Katarina Bohm

Ställföreträdande prefekt

Ann-Sofie Wall

Administrativ chef

Administration / ekonomi / personal / webb

Malin Holm Blomquist

Forskningsadministratör

Christian Hörnqvist

Ekonomicontroller

Britta Barkeling

Administratör, leverantörsfakturahantering, utlägg, inköp, diarieföring, arkivering

Hanna Landis

Personalärenden

Cecilia Bodén

Webbredaktör

Faktureringsadress

Karolinska Institutet

Fakturor

Box 23 109

104 35 Stockholm

Referens: ZZS1_ _ _ _ _ _

Karta Södersjukhuset (SÖS)

Medarbetare A-Ö