Om KI SÖS

Institutionen har ca 50 anställda, varav 7 professorer, 100 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Organisation KI SÖS

Adress

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset | Karolinska Institutet

Sjukhusbacken 10 |  118 83 Stockholm

Ledning

Per Tornvall

Prefekt

Katarina Bohm

Ställföreträdande prefekt

Ann-Sofie Wall

Administrativ chef

Administration  Personal  Webb

Malin Holm Blomquist

Forskningsadministratör

Britta Barkeling

Administratör, leverantörsfakturahantering, utlägg, inköp, diarieföring, arkivering

Hanna Landis

Personalärenden

Cecilia Bodén

Webbredaktör

Ekonomi

Christian Hörnqvist

Ekonomicontroller

Faktureringsadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Referens: ZZS1_ _ _ _ _ _

Viktiga nummer

Institutionsbeteckning: S1

Organisationsnummer: 202100-2973

Bankgiro: 5217-0198

VAT-nummer: SE202100297301

Rekvisitioner

Kontakta alltid institutionens ekonomifunktion när du behöver rekvirera medel: ekonomi@kisos.ki.se.

Projektkalkylmall

Kontakta ekonomi@kisos.ki.se för att få projektkalkylmall med aktuella procentsatser för INDI och LKP.

Hitta hit

Medarbetare A-Ö