Hjärta

HELP-SWEDEHEART

HELicobacter Pylori-screening för att förhindra GI-blödning hos hjärtinfarktpatienter

Foto: Gerd Altman

Nyheter

HELP-SWEDEHEART avslutning fas 2 Foto: N/A

Fas 2 av HELP-studien avslutad

Den 17/1-2024 testades de sista hjärtinfarktpatienterna för Helicobacter pylori på screenande sjukhus. Därmed avslutades fas 2 i HELP-studien. Nu börjar den tredje och sista fasen där uppföljning av patienterna kommer att ske under året. Tack till alla som varit inblandade med provtagningen!  

HELP-SWEDEHEART Foto: Robin Hofmann

Fas 2 av HELP-studien påbörjad

Den 17/1-2023 inleds fas 2 av HELP-studien vilket innebär att 19 nya sjukhus i landet påbörjar sin ettårsperiod av aktiv screening för Helicobacter pylori hos hjärtinfarktspatienter. Förhoppningen är att detta ska leda till minskad förekomst av magblödningar. Mer information om studien och kontaktuppgifter finns här på studiens webbsida. Under rubriken Praktisk information finns provtagningsinstruktioner och svar på vanliga frågor. 

Fas 1 av HELP-studien avslutad

Den 17/11-2022 screenades de sista patienterna med hjärtinfarkt rutinmässigt för Helicobacter Pylori implementerat som del av rutinvården. Efter ett helt år avslutade detta den första fasen i HELP där drygt 9000 patienter hittills har inkluderats i studien. På Södersjukhuset uppmärksammades och firades denna milstolpe på hjärtkliniken. Vi tackar för insatserna från alla deltagande sjukhus och alla som varit med och bidragit. Tillsammans kan vi göra skillnad för våra patienter. 

HELP-SWEDEHEART Foto: Robin Hofmann

Studiestart HELP-SWEDEHEART

Nu startar en av de största studierna på Karolinska Institutet, HELP-SWEDEHEART med 35 deltagande svenska sjukhus. Över 20 000 patienter planeras att inkluderas under en tre-årsperiod under ledning av studiens initiativtagare Robin Hofmann (KI SÖS) och Magnus Bäck (MedH).