Anders Sondén

Anders Sondén

Universitetslektor/Överläkare | Docent
E-postadress: anders.sonden@ki.se
Besöksadress: Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk forskning och utb, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Läkarprogrammet inriktning Kirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Aktuella uppdrag inom Forskning och Utbildning *
  * Biträdande Prefekt och Grundutbildningsansvarig vid KISÖS
  * Kursansvarig för Klinisk medicin – inriktning kirurgi,
  Läkarprogrammet, KI
  * Forskningshandledare
  * Södersjukhusets representant i Utbildningsrådet
  * Styrelseledamot för International Medical Exchange program (IMEX)

  Jag är i grunden kirurg, utbildad på Södersjukhuset, och numera verksam
  inom sektionen för Övre Gastrointestinal kirurgi och bukväggskirurgi på
  sjukhuset. Efter en bred kirurgisk utbildning med inriktning mot akut kirurgi
  och traumatologi specialiserade jag mig under 2010-talet inom avancerad
  endoskopi såsom endoskopiskt ultraljud och ERCP, vilket jag fortsatt driver
  parallellt med mitt uppdrag för KISÖS.

  *Akademiska utmärkelser*
  * Matts Halldin pris 2018
  * KIPRIME fellow 2023

Forskningsbeskrivning

 • Med en doktorsexamen inom basvetenskap, en postdoc inom experimentell
  traumatologi och en mer senior forskarkarriär som PI för kliniska studier
  har jag en relativt bred erfarenhet av det medicinska forskningsfältet.
  På senare år har jag emellertid, i linje med mitt stora utbildningsuppdrag
  och ambition förbättra den kliniska undervisningen, fokuserat på studier
  inom medicinsk pedagogik. Sammanfattningsvis syftar forskningen till att öka
  förståelsen för, och utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. I ett
  aktuellt doktorandprojekt studerar vi effekterna av en lärandeaktivitet som
  syftar till att förbereda studenter för jourarbete – vi utforskar hur
  studentteamet på en interprofessionell utbildningsavdelning reagerar om vi
  på ett autentiskt sätt splittrar teamet under jourarbete, vilka effekter
  på lärandet det har och hur teamarbetet förändras. I ett parallellt
  arbete studerar vi möjligheter och utmaningar med interprofessionell
  handledning dvs handledning av studenter med ett annan profession än den
  egna. Detta med målet att skapa nya möjligheter till och förbättra det
  interprofessionella lärandet i Kis vårdutbildningar och i slutänden
  teamarbetet i vården.

  *Finansiering:*
  * ALF medel inom pedagogik
  * ALF medel inom medicin

Undervisning

 • Jag sedan många år varit engagerad i den medicinska utbildningen vid KI,
  först som klinisk lärare, senare som kursansvarig på Läkarprogrammet och
  medlem i Programrådet och på senare år även som grundutbildningsansvarig
  på KISÖS. Sammanlagt har jag ca 30 veckors högskolepedagogisk utbildning.
  Parallellt med mina utbildningsuppdrag för KI har jag under några års tid
  varit studierektor för ST utbildningen i kirurgi på Södersjukhuset.
  Även om jag är intresserad av hela spektrumet av medicinsk utbildning är
  mitt främsta fokus kliniska vetenskaper, särskilt verksamhetsförlagd
  utbildning. Jag är dedikerad till att förstå och förbättra
  arbetsplatsbaserat lärande, uni- och interprofessionellt. Följaktligen har
  jag varit involverad i ett stort antal förbättringsprojekt inom medicinsk
  pedagogik, senast som del av projektgruppen som tog fram det nya
  läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Jag har också en längre tid
  suttit i Curriculumkommittén för nya läkarprogrammet med ansvar för
  kliniska vetenskaper.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor/Överläkare, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

 • Docent, Kirurgi, Karolinska Institutet, 2016
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2002
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1995

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI