Grund- och avancerad utbildning KI SÖS

Vid institutionen ges utbildning på grund- och avancerad nivå för läkar- och sjuksköterskestudenter. Vi erbjuder även fristående kurser för vårdpersonal och organiserar Kliniska rotationer för utbytesstudenter.

Läkar- och sjuksköterskeprogrammet

Vid institutionen bedrivs undervisning från och med termin 4 på Läkarprogrammet. Det finns även Studentvalda kurser inom programmet (SVK).

Studenter
Studenter på KI SÖS, foto: Matts Jonsson

KI SÖS ger vidareutbildning för sjuksköterskor inom specialistsjuksköterskeprogrammen Ambulanssjuksköterskor och Medicin/Kirurgi.

Dessutom drivs valbar kurs på termin 5 av sjuksköterskeprogrammet samt, i samarbete med Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), undervisning på flera terminer av sjuksköterskeprogrammet.

Kliniska rotationer

Vi erbjuder även Kliniska rotationer för inkommande utbytesstudenter, om fyra veckor per område ( 6 hp). Idag utgör de kliniska rotationerna till stor del grunden i den internationella delen av läkarprogrammet och är en förutsättning för det omfattande studentutbytet som finns idag. Då läkarutbildningarna runt om i världen är mycket olika uppbyggda, har läkarprogrammet utvecklat ett system med kliniska rotationer för att kunna ta emot inkommande utbytesstudenter. En klinisk rotation ses som en fördjupning och/eller komplettering av en redan genomförd kurs snarare än en komplett kurs inom det specifika ämnesområdet. 

KI SÖS Pedagogiska Forum

Varje vår- och hösttermin arrangeras KI SÖS Pedagogiska Forum. Syftet är pedagogisk utveckling för KI SÖS medarbetare och samarbetspartners, oavsett om man identifierar sig som lärare, utbildningsadministratör, professor, forskare, AKA, klinisk assistent eller amanuens. Inom ramen för KI SÖS Pedagogiska Forum adresserar vi aktuella pedagogiska ämnen, specifika kunskapsbehov inom medicinsk pedagogik hos medarbetarna, samt presenterar utvecklings och forskningsprojekt inom medicinsk pedagogik.

Tema för KI SÖS Pedagogiska Forum 2024


Universal Design for Learning and blended learning, 21/5 kl. 13-19 samt Psykologisk trygghet i lärande 16/10 kl. 13-19.

Kontakt

Anders Sondén, Biträdande prefekt och Grundutbildningsansvarig

E-post: anders.sonden@ki.se

Klinisk träningscentrum (KTC)

På klinisk träningscentrum (KTC) kan studenter träna på olika medicintekniska samt kommunikativa kliniska färdigheter.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Klinisk utbildningsavdelning (KUA) på Södersjukhuset erbjuder studerande från arbetsterapeut-, läkar-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen en möjlighet att praktiskt öva teoretisk kunskap i mötet med patienten, under handledning av erfaren personal.

Mer om Kliniskt träningscentrum (KTC) och Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Studentrådet och Studenttorget

Studentrådet

Studentrådet består dels av läkarstudenter som studerar på de olika terminerna på Södersjukhuset, dels av en lärarrepresentant.

Studenttorget Södersjukhuset
Studenttorget KI SÖS, foto: Cecilia Bodén

Studentrådets huvudsakliga verksamhet är att vara ett forum för kommunikation mellan terminerna. Dessutom utgör det en kanal för studenterna att påverka sin utbildning och omgivning på Södersjukhuset.

Studenttorget

Studentrådet ansvarar för "Studenttorget" där studenter från alla utbildningar på Södersjukhuset är välkomna att utnyttja möjligheten att lära känna andra studenter, laga mat och koppla av i en avspänd miljö mitt på sjukhuset. Här finns också tre mindre mötesrum, för till exempel grupparbeten.

Grundutbildningsansvarig

Profile image

Anders Sondén

Grundutbildningsansvarig (GUA)
AS
Innehållsgranskare:
2024-02-15