Om KI SÖS

Institutionen har ca 60 anställda, varav 7 professorer, 100 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Organisation KI SÖS

Adress

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset | Karolinska Institutet

Sjukhusbacken 10 |  118 83 Stockholm

Ledning

Profile image

Erik Melén

Prefekt, Professor
+46852487508
Profile image

Anders Sondén

Biträdande prefekt / GUA
Profile image

Pia Vångö

Administrativ chef
+46852487570

Administration | Personal | Webb

Malin Holm Blomquist

Forskningsadministratör

Britta Barkeling

Administratör, leverantörsfakturahantering, utlägg, inköp, diarieföring, arkivering

Jessica Ekberg

Personalärenden
08-524 575 17

Cecilia Bodén

Webbredaktör

Ekonomi

Profile image

Christian Hörnqvist

Ekonomicontroller

Faktureringsadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Referens: ZZS1_ _ _ _ _ _

Viktiga nummer

Institutionsbeteckning: S1

Organisationsnummer: 202100-2973

Bankgiro: 5217-0198

VAT-nummer: SE202100297301

Rekvisitioner

Kontakta alltid institutionens ekonomifunktion när du behöver rekvirera medel: ekonomi@kisos.ki.se.

Projektkalkylmall

Kontakta ekonomi@kisos.ki.se för att få projektkalkylmall med aktuella procentsatser för INDI och LKP.

Hitta hit

Medarbetare A-Ö

PV
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-05-30