Insatser för vuxna med adhd och deras anhöriga

Personer som fått en adhd-diagnos först i vuxen ålder beskriver ofta att man först upplever en lättnad: svårigheterna kan benämnas och beskrivas. Dessutom finns läkemedelsbehandling som hjälper många. Samtidigt upplever många att man vet för lite om funktionedsättningen adhd, eller var man kan ansöka om stöd, råd och behandling. En del har också negativa erfarenheter i form av fördomar eller utanförskap (det vill säga stigma), och vill gärna träffa andra vuxna med adhd för att dela både positiva och negativa erfarenheter. Anhöriga till vuxna efterfrågar också kunskap och gemenskap.

För att möta denna efterfrågan utvecklade vi på 00-talet en introduktionskurs för vuxna med adhd och deras anhöriga: PEGASUS. Nedan beskrivs publicerade och pågående studier kring PEGASUS.

PEGASUS ges ofta i början av en vårdprocess, utöver en läkemedelsbehandling. Vi beskriver nedan även en färdighetsträning som vi översatt till svenska och som en del går som andra steg i sin vårdprocess.  

Adhd-kurs för vuxna med adhd och deras närstående (PEGASUS)

PEGASUS är en introduktionskurs för vuxna med adhd och deras närstående. Kursens syfte är att ge kunskaper om adhd samt om behandling och stöd. Det finns flera möjligheter till att dela erfarenheter med andra kursdeltagare och kursansvarig. I forskningsprojektet har ca 300 deltagare gått PEGASUS–kursen i 14 olika kursgrupper. Projektet genomfördes i samarbete med Region Stockholms psykiatriska mottagningar. Forskningsprojektet har stängts och resultaten har publicerats som en öppen genomförbarhetsstudie, respektive en randomiserad kontrollerad studie.

Introduktionskurs (psykoedukation) rekommenderas idag av European Network Adult ADHD. Rapporten finns att läsa här nedan.

Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD.
Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L, Jaeschke R, Bitter I, Balázs J, Thome J, Dom G, Kasper S, Nunes Filipe C, Stes S, Mohr P, Leppämäki S, Casas M, Bobes J, Mccarthy JM, Richarte V, Kjems Philipsen A, Pehlivanidis A, Niemela A, Styr B, Semerci B, Bolea-Alamanac B, Edvinsson D, Baeyens D, Wynchank D, Sobanski E, Philipsen A, McNicholas F, Caci H, Mihailescu I, Manor I, Dobrescu I, Saito T, Krause J, Fayyad J, Ramos-Quiroga JA, Foeken K, Rad F, Adamou M, Ohlmeier M, Fitzgerald M, Gill M, Lensing M, Motavalli Mukaddes N, Brudkiewicz P, Gustafsson P, Tani P, Oswald P, Carpentier PJ, De Rossi P, Delorme R, Markovska Simoska S, Pallanti S, Young S, Bejerot S, Lehtonen T, Kustow J, Müller-Sedgwick U, Hirvikoski T, Pironti V, Ginsberg Y, Félegyházy Z, Garcia-Portilla MP, Asherson P
Eur Psychiatry 2019 02;56():14-34

PEGASUS har även utvärderats med positiva resultat inom kriminalvårdens verksamhetsutveckling. I projektet deltog flera svenska fängelser som gav en adhd-skola som frivillig insats för de intagna som hade en adhd-diagnos.

Kan PEGASUS deltagande påverka upplevelse av stigma? En pågående studie

I en pågående studie, undersöker STP-psykolog Charlotte Sommar vid Region Halland, upplevelse av stigma (utanförskap, negativa fördomar etc) hos vuxna med adhd. Hon kommer även analysera om deltagande i PEGASUS programmet kan minska stigma och ge egenkraft för vuxna med adhd. Studiens har stängt datainsamlingen.

Är du professionell och intresserad av PEGASUS gruppledarutbildning?

Endagsutbildning för PEGASUS gruppledare från psykiatriska och andra verksamheter anordnas av KIND, för aktuella kursdatum, läs mer här.  

Är du en vuxen med adhd eller anhörig och vill gå en PEGASUS kurs?

Vi som utvecklade PEGASUS har inga pågående kurser men hör gärna med din mottagning (eller närmsta psykiatriska mottagning) om de erbjuder PEGASUS kurser.

Färdighetsträning för vuxna med adhd längre fram i vårdprocessen

En del vuxna med adhd har kvarvarande svårigheter trots läkemedelsbehandling. Då kan man prova kognitiv beteendeterapi-baserad färdighetsträning. När man deltar i en färdighetsträning övar man en del mellan gruppträffarna (så kallade hemuppgifter). På det sättet får man in de nya färdigheterna i sin vardag. Färdighetsträning ställer högre krav på uthållighet och motivation jämfört med en introduktionskurs men kan också ge mer konkreta verktyg. Färdighetsträning är ofta ett andra steg i en vårdprocess.

Vi översatte en tysk modell för färdighetsträning till svenska och utvärderade effekten för vuxna med adhd. Detta projekt pågick under 00-talet, och har publicerats i en öppen studie samt en randomiserad kontrollerad studie som genomfördes inom vuxenpsykiatri.

Vi studerade även genomförbarheten inom slutenvården (Statens Institutionsstyrelse) för vuxna med adhd och svår beroendesjukdom, medan resultaten visade att genomförbarheten inte var så lovande i ett tvångsvårdssammanhang som det var i ett öppenpsykiatriskt sammanhang.

Är du en vuxen med adhd vill gå i en färdighetsträning?

Våra studier är stängda och vi ger inga färdighetsträningar för närvarande. Hör gärna med din mottagning (eller närmaste öppenpsykiatriska mottagning) om de har färdighetsträningsgrupper.

Är du professionell och undrar var du hittar behandlingsmaterialet?

Behandlingsmanualen säljs av Hogrefe Psykologiförlaget.

 

Tatja Hirvikoski

Projektledare
TH
Innehållsgranskare:
2024-03-25