Skip to main content

Kursutbud vid KIND

Ta chansen att utvecklas i ditt yrke! KIND ger kortare och längre utbildningar, vissa med möjlighet till högskolepoäng, för vårdpersonal, skolpersonal, forskare och andra som är intresserade av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aktuella kurser

Datum Kurs Omfattning Sista anmälningsdag
4-6 november ADOS-2 Grundkurs 2,5 dagar Fullbokad
15 november PEGASUS - gruppledarutbildning 1 dag 13-okt
28-29 november KONTAKT - Social färdighetsträning i grupp 2 dagar 23-okt
2020
7 - 8 maj ADI-R Grundkurs 2 dagar 03-apr

Är grundkurserna i ADOS-2 och ADI-R fulla? Sänd ett mail till utbildningssamordnare Lisa Wilsson och tala om vilken kurs du är intresserad av att få information om när det går att anmäla sig till en ny kurs.

lisa.wilsson@ki.se

Skräddarsydd utbildning

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ger kurser för personal inom vård, skola och omsorg i hela Sverige. Skräddarsydda kurser beställs av arbetsgivaren för anställda i den egna verksamheten och utformas för att helt passa organisationens behov av både innehåll och form. Kurserna kan omfatta enstaka föreläsningar/seminarier såväl som längre kurser och kan ge högskolepoäng eller intyg. KINDs utbildningar grundas på den senaste vetenskapliga kunskapen och utvecklas kontinuerligt. Utbildningen kan ske på KIND, hos uppdragsgivaren eller i annan extern kurslokal. Kontakta oss med din idé om du vill ha förslag på upplägg och kostnad. Vissa kurser återkommer regelbundet och har öppen anmälan, se aktuella kurser ovan.

För vårdpersonal

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för alla yrkesgrupper i vården som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan också anmäla dig till våra aktuella kurser ovan med öppen anmälan. Exempel på kurser för kliniker kring utredning, diagnosticering och behandling av autism och ADHD hittar du nedan. Se även vår sida om skattningsinstrument.

Ny utbildningsdag om autismspektrumtillstånd och nytt kursupplägg ADOS-2 from vårterminen 2020

 

Kursdag om autismspektrumtillstånd öppen för alla professioner som arbetar med neuropsykiatrisk utredning

Från 2020 erbjuder KIND en kursdag som fördjupar kunskaperna om autistiska beteenden, utredning av autism och komorbida tillstånd samt diagnostik. Kursen är öppen för alla professioner som arbetar med utredning av autismspektrumtillstånd och som vill fördjupa sig inom området. Behörighet: Yrkesverksamma som arbetar med utredning och diagnostik av autismspektrumtillstånd.

 

ADOS-2

Efter återkommande önskemål från ADOS-2-deltagare om längre grundutbildning, uppföljning och fördjupning inom barn och vuxna erbjuder KIND en reviderad grundkurs och fördjupningskurser med start 2020.

 

ADOS-2 Grundkurs

Grundkursen utökas till totalt 4 dagar och består av två delar:

* Del 1 motsvarar den tidigare grundutbildningen som utökats till tre heldagar.

* Del 2 utgör en dags uppföljning terminen efter grundutbildningen och fokuserar på modul 2 och 3.

Behörighet: Alternativ 1: leg psykolog, Alternativ 2: PTP-psykolog med ADOS-2-kunnig handledare. Del 2 kan även sökas av de som har gått den tidigare ADOS-2 grundkursen.

 

ADOS-2 Fördjupningskurser

I anslutning till grundkursens del 2 kommer fristående kursdagar att erbjudas med fördjupning inom småbarn eller äldre tonåringar/vuxna:

*ADOS-2 Modul 1 och Knattemodulen

Behörighet: genomgången ADOS-2 Grundkurs del 1 och 2.

*ADOS-2 Modul 4 och vuxenintervju

Behörighet: genomgången ADOS-2 Grundkurs del 1 och 2.

Anmälan till vårens kurser öppnar i mitten av oktober.

 

Om ADOS-2

ADOS-2 är ett standardiserat diagnostiskt instrument för direktobservation av social kommunikation och interaktion samt begränsade och repetitiva beteenden samt lekförmågor. Det är särskilt utvecklat för diagnostik och differentialdiagnostik av misstänkt autismspektrumtillstånd (AST). ADOS-2 omfattar fem moduler som är anpassade till språklig förmåga och/eller ålder.

 

ADI-R Grundkurs

En endagars grundkurs som ger en bakgrund till ADI-R:s psykometri och en genomgång i praktisk användning av intervjun. Kursen består av föreläsningar, videofilmer, praktiska demonstrationer av administrering och kodning samt diskussioner. ADI-R är en halvstrukturerad, standardiserad diagnostisk intervju som ger en detaljerad kartläggning av social kommunikation och begränsade och repetitiva beteenden. Den är särskilt utvecklad för att bedöma personer i olika åldrar med misstänkt AST. Intervjun sammanfattas i en diagnostisk algoritm som ger ett välunderbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.

 

KONTAKT: Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn (8-12 år) respektive ungdomar (13-19 år) med högfungerande AST utprövad i klinisk verksamhet. Utifrån KBT-principer genomförs övningar och diskussioner rörande social kognition, socialt samspel och reflektion över sig själv och andra i en återkommande struktur. Deltagarna genomför antingen ett kort (12 sessioner) eller långt (24 sessioner) förlopp i grupp (ca 8 deltagare) med minst två grupptränare.

För att bli grupptränare i KONTAKT rekommenderas att gå utbildning i metoden. För mer information om utbildningen vänligen se kursens produktblad under "Aktuella kurser". För att bli certifierad grupptränare krävs utbildning och handledning i metoden. KIND ansvarar för utbildning samt certifiering. Efter avklarad utbildning på KIND krävs att grupptränaren leder en grupp i KONTAKT under handledning (ca 3 h/månad). Därefter ska en KONTAKT-grupp genomföras självständigt, det vill säga utan handledning. Under denna period skickas även en film där grupptränaren leder en session in till KIND för bedömning. Därefter kan certifikat utses från KIND.

KIND kommer erbjuda handledningsmöten för certifierade grupptränare vid ett tillfälle per år. Utöver detta ges certifierade grupptränare möjlighet att genomföra vidare träning för att handleda andra grupptränare i metoden.

Vänligen se hemsidan för mer information om kommande utbildningar i metoden KONTAKT.

För skolpersonal

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

För forskare

På våra konferenser, seminarier och kurser får du som forskare ta del av den senaste forskningen inom området NPF. Se aktuella kurser ovan.

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

 

KIND-seminarier

KIND-seminarierna hålls en gång per månad och riktar sig till intresserade forskare och kliniker. Ingen anmälan krävs. Du hittar mer information om seminarierna i vår kalender. Plats: Gävlegatan 22B, plan 8, Stockholm.

Patienter och anhöriga

KIND erbjuder främst kompetensutveckling för yrkesverksamma i vård, omsorg och i skolan. Men till flera av våra konferenser går det bra att anmäla sig för alla som är intresserade av ämnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel Fokus på autism, som hålls vartannat år. För att som patient eller anhörig lära sig mer genom kurser och arrangemang, läs mer på Forum Funktionshinder. Den som önskar delta i KINDs forskning som patient eller anhörig kan läsa mer här: "Här hittar du projekt som söker deltagare".

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Om våra kurser

Våra kurser ges i samarbete med Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Vissa av KINDs kurser ger högskolepoäng och är ackrediterade som kurs i psykologförbundets specialistordning för specialistpsykologer. Kontakta oss om du vill ha förslag på kursupplägg och kostnadsförslag för en skräddarsydd kurs för er verksamhets behov.
Våra kursledare är erfarna kliniker och forskare på KIND och/eller andra experter inom det specifika området utbildningen gäller. Våra kurser hålls i de flesta fall i våra lokaler på Gävlegatan 22B, plan 8, i Stockholm. Läs mer om vad tidigare deltagare i skräddarsydd uppdragsutbildning vid KI sagt om utbildningen här: "Kursdeltagare berättar".

Kontakta utbildningssamordnare

Har du frågor om våra kurser eller om skräddarsydd utbildning om NPF? Kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson.

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare