Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2022

Datum: 6-8 april 2022
Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna
Medverkan: Du kan medverka antingen på plats eller digitalt

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som arrangerats sedan 2010.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade. 

Program

Fokus på autism 2022 program dag 1
Fokus på autism 2022 program dag 1
Fokus på autism 2022 program dag 2
Fokus på autism 2022 program dag 2
Fokus på autism 2022 program dag 3
Fokus på autism 2022 program dag 3
Pris
tom 17 jan 2022 tom 17 jan 2022 18 jan tom 28 feb 2022 18 jan tom 28 mar 2022
Medverkan på plats Digital medverkan Medverkan på plats Digital medverkan
1 Ordinarie pris (inkl moms) 3999 799 4699 2398
2 Jag är medlem i Autism- och Aspergerförbundet (inkl moms) 1997 499 2399 699
3 Jag är medlem i Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm (inkl moms) 1997 499 2399 699
4 Jag är medlem i Riksförbundet Attention (inkl moms) 1997 499 2399 699
5 Jag är medlem i Organiserade Aspergare (inkl moms) 1997 499 2399 699
6 Student (inkl moms) 1997 499 2399 699

Medverkan på plats

Medverkan på plats för medlemmar i intresseorganisationer
För medlemmar i intresseorganisationer finns det 165 platser med specialpris (priser ovan) fördelade:
Autism- och Aspergerförbundet SAMT Autism- och Aspergerföreningen Stockholm 100
Riksförbundet Attention 50
Organiserade Aspergare 15

Dag 1 ingår eftermiddagsfika.
Dag 2 ingår för- och eftermiddagsfika samt lättare lunch.
Dag 3 ingår förmiddagsfika.

Priserna gäller för samtliga tre dagar. Det går inte att köpa biljett till enstaka dagar.

Anmälan

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig.

Sista anmälningsdag för att anmäla dig att medverka på plats: 28 februari 2022
Sista anmälningsdag för att anmäla dig att medverka digitalt: 28 mars 2022

Medverkan på plats: Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Betalning
Deltagaravgiften faktureras och fakturan skickas som e-faktura till svenska adresser. Om du inte kan ta emot e-faktura skickas fakturan som pdf med e-post till den e-postadress du har anmält dig med.

Du kan även betala med kort och vi tar emot betalning från Visa och MasterCard. Kortbetalningen genomförs via Nets, säkra internetbetalningar.

Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post efter att du har anmält dig.

Om du inte har mottagit någon bekräftelse inom en dag kontakta fokuspaautism2022@akademikonferens.se

Vänligen kontrollera om mailet råkat fastna i din skräppost först.

Anmäl dig här

Avbokning, byte av deltagare och återbetalning om Covid-19 inte tillåter medverkan på plats

Avbokning - medverkan på plats

Eventuell avbokning av deltagande i konferensen görs via e-post till fokuspaautism2022@akademikonferens.se
Vid genomförd avbokning av medverkan på plats senast 28 februari 2022, återbetalas hela deltagaravgiften förutom en avbokningsavgift på 750 kr.
Vid avbokning från 1 mars 2022 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften utan full avgift skall erläggas.
 

Avbokning - digital medverkan

Eventuell avbokning av deltagande i konferensen görs via e-post till fokuspaautism2022@akademikonferens.se
Anmälan är bindande. Det görs ingen återbetalning vid eventuell avbokning.
 

Byte av deltagare – medverkan på plats

Om du får förhinder går det dock bra att överlåta din plats till en ersättare inom ditt företag/arbetsplats. Om detta behövs, vänligen kontakta Akademikonferens för att byta namn på deltagare. Byte av deltagare kan göras fram till och med 28 februari 2022.
För att byta deltagare kontakta fokuspaautism2022@akademikonferens.se

Byte av deltagare – digital medverkan

Om du får förhinder går det dock bra att överlåta din plats till en ersättare inom ditt företag/arbetsplats. Om detta behövs, vänligen kontakta Akademikonferens för att byta namn på deltagare. Byte av deltagare kan göras fram till och med 28 mars 2022.
För att byta deltagare kontakta fokuspaautism2022@akademikonferens.se

Återbetalning om Covid-19 inte tillåter medverkan på plats

Om arrangören behöver ställa in alternativet medverkan på plats på grund av pandemin gäller följande:
Du erbjuds att avboka helt utan kostnad eller att ändra från medverkan på plats till digital medverkan. Du får tillbaka mellanskillnaden mellan avgift för medverkan på plats och medverkan digitalt. Om du anmält dig med boka-tidigt-rabatt till medverkan på plats, får du även samma rabatt på digital medverkan.

Kontakt

Vid frågor om anmälan, avbokning och byte av deltagare
Akademikonferens
E-post: fokuspaautism2022@akademikonferens.se
Tel: 018–67 10 34 / 018–67 10 03