Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2022

Datum: 6-8 april 2022
Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna
Medverkan: Endast digital medverkan

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som arrangerats sedan 2010.

Här kan du se årets föreläsningar

Här kan du se årets föreläsningar (du länkas nu till UR Samtidens hemsida). De engelska föreläsningarna är textade.

För den uppmärksamme som noterat att Stephen Faraones föreläsning inte är med så beror det på att den inte passar UR’s format då han inte syns i bild och har väldigt mycket och liten text i sin presentation som då dessutom hade skymts av textremsan.

Ta del av årets presentationer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade. 

Program

Fokus på autism dag 1
Fokus på autism dag 1
Fokus på autism 2022 program dag 2
Fokus på autism 2022 program dag 2 Foto: N/A
Fokus på autism 2022 program dag 3
Fokus på autism 2022 program dag 3

Program fokus på autism 2022

Årets huvudföreläsningar

Läs mer om föreläsarna och deras föreläsningar här.

Pris

Alla priser i SEK.

Pris
tom 17 jan 2022 18 jan tom 28 mar 2022
Digital medverkan Digital medverkan
1 Ordinarie pris (inkl moms) 799 2398
2 Jag är medlem i Autism- och Aspergerförbundet (inkl moms) 499 699
3 Jag är medlem i Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm (inkl moms) 499 699
4 Jag är medlem i Riksförbundet Attention (inkl moms) 499 699
5 Jag är medlem i Organiserade Aspergare (inkl moms) 499 699
6 Student (inkl moms) 499 699

Priserna gäller för samtliga tre dagar. Det går inte att köpa biljett till enstaka dagar.

Anmälan

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig.

Sista anmälningsdag för att anmäla dig att medverka digitalt: 28 mars 2022

Betalning
Deltagaravgiften faktureras och fakturan skickas som e-faktura till svenska adresser. Om du inte kan ta emot e-faktura skickas fakturan som pdf med e-post till den e-postadress du har anmält dig med.

Du kan även betala med kort och vi tar emot betalning från Visa och MasterCard. Kortbetalningen genomförs via Nets, säkra internetbetalningar.

Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post efter att du har anmält dig.

Om du inte har mottagit någon bekräftelse inom en dag kontakta fokuspaautism2022@akademikonferens.se

Vänligen kontrollera om mailet råkat fastna i din skräppost först.

Avbokning och byte av deltagare

Avbokning - digital medverkan

Eventuell avbokning av deltagande i konferensen är ej möjlig då anmälan är bindande. Det görs ingen återbetalning vid eventuell avbokning.

Byte av deltagare – digital medverkan

Om du får förhinder går det dock bra att överlåta din plats till en ersättare inom ditt företag/arbetsplats. Om detta behövs, vänligen kontakta Akademikonferens för att byta namn på deltagare. Byte av deltagare kan göras fram till och med 28 mars 2022.
För att byta deltagare kontakta fokuspaautism2022@akademikonferens.se

Digitala utställare - guld

Loggor fokus på autism 2022

Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län är en ideell förening som verkar för att förändra samhället till det bättre för barn, unga och vuxna med autism. Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism, skapa mötesplatser och att påverka beslutsfattare inom kommun och region så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till.
www.autism.se/stockholm

 

Logga Hogrefe

Hogrefe tillhandahåller ett brett utbud av test och behandlingsmetoder för användning i neuropsykologiska utredningar och behandling av barn och vuxna. I vårt utvecklingsarbete samverkar vi med forskare och kliniker och vår strävan är att utveckla och erbjuda väl underbyggda metoder av hög kvalitet.
www.hogrefe.se

 

Misa logga

Misas idé är att alla människor som vill kan med rätt stöd delta i arbetslivet och i samhället. Vi utgår från individens egen vilja och motivation att delta i arbetslivet och arbetar med metoder som Supported Employment. Misa startade 1994 och finns i Stockholm, Helsingborg, Lund, Västerås och Uppsala. www.misa.se

 

Loggor fokus på autism 2022

Nytida finns i hela Sverige. Vi bedriver omsorg för bland annat personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i form av LSS-boenden, dagliga verksamheter och kollo. Vi har skolor på flera orter för elever med NPF-diagnoser. Nytida arbetar utifrån ett gemensamt pedagogiskt ramverk och med fokus på den enskilda personens behov och önskningar. Vår vision är att göra världen lite bättre en människa i taget. Nytida ingår i Ambea, ett av Nordens ledande omsorgsföretag.
www.nytida.se

 

Loggor fokus på autism 2022

Organiserade Aspergare är en intresseorganisation av och för autister och är en del av neurodiversitetsrörelsen. Läs mer om oss på hemsidan: www.aspergare.org . Har du eller identifierar du dig med diagnosen autism, bli medlem du också.

 

Riksförbundet Attention Logga

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning samt deras anhöriga och yrkesverksamma. Läs mer om oss & bli medlem du också: www.attention.se

 

Digitala utställare - silver

Pearson logga

 

Vi hjälper dig att lyckas i ditt kliniska arbete. Med vetenskapligt grundade test och smarta digitala lösningar har avancerat utredningsarbete aldrig varit enklare. Besök gärna vår hemsida och läs mer om våra nya test och skattningsskalor, missa till exempel inte nya versionen av Vineland. Vineland-3 hjälper dig i bedömningen av adaptiva funktioner och nytt för den senaste versionen är möjlighet till digital administrering. Missa inte heller att läsa om våra kurser. I vår erbjuder vi flera kurser tillsammans med Christine Bedinger, leg psykolog och specialist i neuropsykologi.  www.pearsonclinical.se

 

Loggor fokus på autism 2022

Sane verkar för att samla och sprida information och frågor som rör forskning och kunskapsutveckling om PANS/PANDAS och andra immunpsykiatriska tillstånd/misstänkta neuroinflammatoriska/infektionsutlösta/autoimmuna OCD-, tics-, ångesttillstånd. Sane verkar för tidig diagnos och behandling och framför allt för att stöd till sjuka och deras familjer skall bli tillgängligt för alla i patientgruppen i Sverige och världen. www.sane.nu

 

Kontakt

Vid frågor om anmälan, avbokning och byte av deltagare
Akademikonferens
E-post: fokuspaautism2022@akademikonferens.se
Tel: 018–67 10 34 / 018–67 10 03

UP
Innehållsgranskare:
2024-03-04