Seminarier och föreläsningar

KIND arbetar för att sprida kunskap om NPF, bland annat genom seminarier och föreläsningar. Här har vi samlat filmat material med mängder av kunskap om autism, adhd och övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF-forum 2024

Alla föreläsningar från NPF-forum 2024 finns tillgängliga på UR Play. Professor Sven Bölte från KIND höll den inledande föreläsningen som uppmanade till paradigmskifte i synen på NPF: Från diagnos till funktionsförmåga

Tatja Hirvikoski, docent vid KIND, berättade om forskning gällande föräldrar med egen adhd-diagnos: Föräldrar med ADHD

NPF och vuxenliv – Från isolering till delaktighet

Seminarium arrangerat av Nytida. Professor Sven Bölte, KIND, berättar om aktuell forskning och resursen ”JobbaFrisk NPF”, som utvecklats i samarbete med Region Stockholms Centrum för arbets- och miljömedicin. En plattform som är framtagen för att unga med NPF ska hitta studier och jobb som passar deras intressen, preferenser, styrkor och behov. Ta del av seminariet här. 

INSAR: En internationell utblick 2023

Forskning om autism pågår i hela världen. På den här konferensen i maj 2023 möttes tre världsledande forskare med tre olika ämnen. Lär dig mer om insatser i resursfattiga områden i Indien, hur forskare och personer med autism arbetar tillsammans i USA och hur förståelsen av autism har förändrats på 80 år. Du hittar filmade föreläsningar och skriftligt material här. 

 

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2022

Föreläsningar från svenska och internationella forskare. Föreläsningarna filmades och går att se på UR Play.

Här hittar du programmet och annan praktisk information om dagarna. 

Hur stöttar vi ungdomar med NPF till ett gott vuxenliv?

Föreläsningar NPF-skoldagarna 11 nov 2021

Föreläsningar NPF-skoldagarna 12 nov 2021

Ökad kvalitet i LSS-boenden

Adhd – myt och fakta

KIND 10 år

Autism: delaktighet och lärande i förskola och skola

Forum Bygga Skola 2021

UP
Innehållsgranskare:
Una Prosell
2024-06-10