Fokus på autism 2022

Här hittar du information om den nationella konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som hålls 6 - 8 april 2022.

Fokus på autism 2022

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som har arrangerats sedan 2010.

Här kommer du snart att finna mer information om konferensen.

Kontakt

Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare
Center of Neurodevelopmental Disorders
at Karolinska Institutet (KIND)