Fokus på autism 2021

Här hittar du information om den nationella konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som hålls 14 – 16 april 2021.

Illustration med lila bakgrund, där det går att läsa "Save the date!", Fokus på autism

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som har arrangerats sedan 2010.

Här kommer du snart att finna mer information om konferensen.

Kontakt

Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
lisa.wilsson@ki.se