EU-AIMS - utveckling av nya läkemedel för autism

Projektet "European Autism Interventions - A Multicentre Study for Developing New Medications" (EU-AIMS) är ett europeiskt samarbete mellan flera universitet och läkemedelsindustrin med syftet att utveckla läkemedelsbehandlingar för autism.

KIND bidrar till EU-AIMS genom en koppling till tvillingstudien RATSS som handlar om orsaker till autism. Vissa personer som redan deltagit i RATSS bjuds in till att delta i EU-AIMS.

 

Undersökningarna för studien EU-AIMS omfattar frågeformulär om beteende, psykologiska tester, provtagning (blod, saliv och urin) och hjärnavbildning med magnetkamera. Psykologiska tester och provtagning görs i våra lokaler på Gävlegatan 22B i Stockholm (CAP Research Center). Hjärnavbildning görs vid MR-centrum som tillhör Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Undersökningarna med frågeformulär om beteende görs hemma, innan man kommer till KIND.

Studien startade i september 2014 och beräknas pågå till juni 2016.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om EU-AIMS:

 

 

Johan Isaksson

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa