children

Forskning på KBH

Institutionen består av sju avdelningar med sammanlagt ett fyrtiotal forskargrupper. Inom institutionen bedrivs forskning inom ett mycket stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna.

Forskare A-Ö