HÄMI: Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

Hälsokonsekvenser av haltminskningarna under nedstängningen i coronapandemin

Nedstängningen till följd av Covid-19 minskade resandet och därmed utsläppen av såväl hälso- som klimatpåverkande föroreningar från väg- och flygtrafik. Inga styrmedel har kunnat åstadkomma så snabba och omfattande förändringar. Därför utnyttjas detta tillfälle för utvärdering av möjliga hälsovinster av haltminskningar på kort och lång sikt.

I studien fastställs vilken betydelse lokala trafikförändringar har för föroreningshalter och befolkningens exponering i olika områden i Stockholmsregionen. Därefter beräknas hälsovinster av luftförbättringar under nedstängningen och potentiellt möjliga hälsovinster vid motsvarande bestående förändringar i lokala trafikemissioner.