HÄMI: Fysikaliska mätdata

Framtagning av bullerstrategi inom den hälsorelaterade miljöövervakningen

Omgivningsbuller är ett utbrett miljöproblem, som uppskattas vara den störning som påverkar störst antal människor i Sverige. Uppdragets syfte är att ta fram en strategi för hur bullerundersökningar kan inkluderas i den hälsorelaterade miljöövervakningen. Målet är att uppdraget ska resultera i rekommendationer för vilka typer av uppdrag som bör rymmas inom delprogrammet ”Fysikaliska mätdata” och hur ofta det är lämpligt att göra dessa undersökningar.

Uppdraget utförs i nära samarbete mellan IMM och Arbets- och Miljömedicin i Göteborg.