Smarta kläder för kostnadseffektiva valida riskbedömningar och direkt ergonomisk feedback

För att förebygga besvär och sjukskrivning på grund av fysisk belastning behövs bra riskbedömningar. De riskbedömningar som görs är ofta resurskrävande och inte alltid tillförlitliga. Ett mätsystem med känsliga sensorer i en t-shirt och en handske kan mäta arbetsställningar och rörelser hos anställda. Systemet kan kopplas till dator för analys och även ge direkt återkoppling till användare genom vibrationer. Projektet tar reda på om det systemet ger bättre och billigare riskbedömningar genom att testa det på yrkesgrupper som har problem med belastning och sjukfrånvaro.

Projektet ska ge praktiker och arbetsgivare bättre möjligheter till enkla, säkra och billiga riskbedömningar. Dessutom ges de anställda en möjlighet till träning för säkrare arbetsteknik. För att göra detta testas ett nytt helautomatiskt riskbedömningssystem som även kan ge varningar i form av vibrationer till användarna.

Systemet testas i labb i syfte att förbättra systemet och göra det mer tillförlitligt. Därefter testas systemet i en randomiserad kontrollerad interventionsstudie på anställda såsom exempelvis kassapersonal om metoden med återkoppling i form av vibrationer kan minska belastande arbetsställningar. Systemets effektivitet och tillförlitlighet jämförs också med traditionella bedömningar av ergonomer samt om den kan bidra till minskade kostnader för riskbedömningar.

Studien ger besked om huruvida direktåterkoppling i form av vibrationer ger bättre arbetsteknik. Det kan i så fall betyda minskade sjukskrivningar och färre besvär på grund av belastningsskador. Studien ger också besked om det system som testas är mer tillförlitligt än traditionell riskbedömning av belastning. I så fall kan riskbedömningarna bli bättre. Projektet väntas även leda till förbättringar av det system som testas. Resultaten sprids via möten med praktiker, utbildningar, nyhetsbrev, vetenskapliga artiklar med mera.

Projektledare

Profile image

Mikael Forsman

Senior Forskare
Profile image

Carl Lind

Biträdande Lektor
+46852487114

Finansiär

AFA Försäkring

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-09-22