ALGOSH

ALGOSH: Algorithmisk styrning på arbetet

Utmaningar, möjligheter och strategier för arbetarskydd, hälsa och välbefinnande

Ett forskningsprogram finansierat av Forte (2023 – 2029)

Foto: N/A

ALGOSH forskningsprogram

Algoritmer omformar arbetsvärlden, men vår förståelse för deras inverkan på arbetarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande är begränsad, särskilt i arbetsmiljöer utanför plattformen. Forskningsprogrammet ALGOSH försöker överbrygga denna kunskapsklyfta och utveckla verktyg för att minska risker förknippade med algoritmisk hantering. Ett internationellt, tvärvetenskapligt konsortium av experter och intressenter samarbetar för att utforska de utmaningar och möjligheter som algoritmstyrning ger för att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.

Kontakta oss