Smarttelefon-baserad mätning, riskanalys och intervention av kraft och rörelse vid handintensivt arbete

Repetitivt och påfrestande arbete som orsakar belastningsbesvär i underarmar, händer och fingrar är vanligt inom exempelvis dagligvaruhandeln. Ett bärbart system som mäter muskelaktivitet och handledens vinkel och rörelsehastighet kan ge mer tillförlitliga riskbedömningar än dagens observationsbaserade ergonomiska bedömningsmetoder och bidra till bättre arbetsteknik och arbetsplatsutformning.

I projektet undersökas med en randomiserad kontrollerad interventionsstudie om ett bärbart mätsystem med återkoppling via vibrerande sensorer kan minska skadliga belastningar. Dessutom undersöks om systemet kan ge mer precisa och mindre kostsamma riskbedömningar. Muskelaktivitet i underarmar och vinkel och rörelsehastighet för handleder kommer att mätas hos lagerarbetare och kassapersonal med hjälp av trådlös teknik i form av elektromyografi och positions- och rörelsemätare, så kallade inertial measurements units.

Projektet pågår till och med 2021 och förväntas visa om så kallad vibrotaktil återkoppling kan främja bättre arbetsteknik vid handintensivt arbete och om det bärbara mätsystemet kan leda till mer kostnadseffektiva riskbedömningar med högre tillförlitlighet. Resultaten väntas ge kunskap om metoder som kan bidra till att förebygga belastningsbesvär och minska sjukfrånvaron.

Projektledare & kontakt

Profile image

Carl Lind

Biträdande Lektor
+46852487114

Finansiär

AFA Försäkring

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-09-22