Carl Lind

Carl Lind

Biträdande Lektor
E-postadress: carl.lind@ki.se
Telefon: +46852487114
Besöksadress: Solnavägen 4, Plan 10, 11365 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Forsman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Tekn.Dr. Ergonomi/Human Factors, MSc Ergonomi-MTO, Maskiningenjör
  2017 Tekn. Dr., Teknik och Hälsa, inriktning Ergonomi, KTH Skolan för
  teknik och hälsa.
  2010 Tekn. MSc., Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation, KTH Skolan för
  teknik och hälsa.
  2009 Högskoleingenjörsexamen, Maskinteknik med inriktning Innovation och
  Design, KTH Skolan för industriell teknik och management.

Forskningsbeskrivning

 • Jag arbetar som forskare och universitetslärare. Min forskning sker inom
  området Ergonomi/Human Factors, med särskilt fokus på belastningsergonomi
  och med syfte att främja hälsa och arbetssystems prestanda.
  Nuvarande forskning:
  * Optimering och utveckling av metoder och verktyg rörande bedömning av
  belastningsergonomiska exponeringar, samt att göra dessa användbara för
  exempelvis företagshälsovårdsaktörer och företag. Detta inkluderar
  exempelvis Smarta kläder/textilier systemet (the Smart Workwear System)
  och RAMP verktyget.
  * Utformning och utvärdering av interventioner inom logistisk- och
  servicesektorerna som syftar till att minska och optimera
  belastningsergonomiska exponeringar.
  * Epidemiologiska studier inom service-/vårdsektorn som undersöker
  belastningsergonomiska, psykiska, psykosociala och organisatoriska
  faktorers samband och påverkan på hälso- och prestandautfall, såsom
  besvärsrapportering, sjukskrivning eller arbetsförmåga.
  * Utveckling av svenska, europeiska och globala ergonomiska standarder (SS,
  EN, ISO) inom manuell hantering, arbetsplatsutformning och
  arbetsställningar.
  Min tidigare forskning har involverat exempelvis: utveckling och utvärdering
  av RAMP II och RAMP I, utvärdering av interventioner inom t.ex.
  tillverkningsindustri och logistik/service, undersökningar om användandet
  av riskbedömningsmetoder bland praktiker/kliniker samt barriärer och
  stödjande faktorer för effektiva åtgärdsstrategier.
  Du kan kontakta mig om du är intresserad av forskningssamarbeten samt
  examensarbeten inom Ergonomiområdet.

Undervisning

 • *Föreläsare och/eller handledare **– Karolinska Institutet*
  * 3AH022 Exposure, Assessment and Intervention
  * 3AH015 Working Life and Health
  * 3AH013 Degree project in work and health
  *Tidigare uppdrag vid andra universitet (kursansvarig, föreläsare och
  handledare)*
  * CH2002 Evaluation and Measures of Biomechanical Workload (KTH)
  * CH2003 Evaluations and Measures of the Acoustic Work Environment and
  Vibrations (KTH)
  * HN2003 Physical Ergonomics (KTH)
  * HN2010 Evaluation and Measures of the Physical Environment of Work, A
  (KTH)
  * HN2011 Evaluation and Measures of the Physical Environment of Work, B
  (KTH)
  * HN2016 Evaluation and Measures of the Physiological and Acoustic Work
  Environment (KTH)
  * HN2017 Evaluation and Measures of the Physical and Chemical Work
  Environment (KTH)
  * HN2018 Ergonomics for the Prevention of Musculoskeletal Disorders (KTH)
  * HN200X Degree Project in Ergonomics (KTH)
  * HM1011 Ergonomics in Product Development (KTH)
  * HM1025 Ergonomics in Product Development (KTH)
  * HF1007 Environmental Science and Work Science (KTH)
  * HF1201 Sustainability and Ergonomics (KTH)
  * HI2010 Medical Information and Communication Systems (KTH)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI