Skip to main content

Om Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är öppna populärvetenskapliga föreläsningar med ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningsserien arrangeras av institutionen för global folkhälsa tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Föreläsningarna fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin.

Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck.

Kommande föreläsningar

Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin. Om kalenderlistan är tom är inget tillfälle annonserat.

Kalender

Se tidigare föreläsningar

13 februari 2020 - Så kan förebyggande insatser användas för att öka hälsan bland unga

Obs! Föreläsningen börjar först efter 5 minuter i inspelningen. 

Föreläsare: J. Davis Hawkins, PhD, Emeritus Endowed Professor of Prevention, Social Development Research Group, School of Social Work, University of Washington

Diskussionsdeltagare: Fredrik Lindencrona, med dr, projektledare, Strategi för främjande av psykisk hälsa, Region Stockholm och Jan Jönsson (L), Stockholm stads socialborgarråd.

Cecilia Magnusson

Professor, adjungerad
Magnusson
K9 Global folkhälsa

Marie Hasselberg

Professor
Hasselberg
K9 Global folkhälsa