Om Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är öppna populärvetenskapliga föreläsningar med ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningsserien arrangeras av institutionen för global folkhälsa tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Kollage av tre bilder. Första bilden: En vy av Sthlm, den andra en folksamling, den tredje en föreläsningssal.
Foto: Lasse Skog och iStock.

Föreläsningarna fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin.

Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck.

Kommande föreläsningar

Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin. Om kalenderlistan är tom är inget tillfälle annonserat.

Kalender

Se tidigare föreläsningar

Cecilia Magnusson

Professor, adjungerad
Magnusson
K9 Global folkhälsa

Marie Hasselberg

Professor
Hasselberg
K9 Global folkhälsa