Om Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är öppna populärvetenskapliga föreläsningar med ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningsserien arrangeras av institutionen för global folkhälsa tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Kollage av tre bilder. Första bilden: En vy av Sthlm, den andra en folksamling, den tredje en föreläsningssal.
Foto: Lasse Skog och iStock.

Föreläsningarna fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin.

Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck.

Kommande föreläsningar

Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin. Om kalenderlistan är tom är inget tillfälle annonserat.

2023

5 December: Stockholm Public Health Lecture: Folkhälsa i en tid av åldrande befolkning: Vad vet vi om hälsan bland de allra äldsta?
 

Se tidigare föreläsningar

2022

Föreläsningar under 2022:

Maj: Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län - Rosaria Galanti, Sven Granath, Vania Ceccato, Pia Kvillemo, Jan Jönsson och Johan Franck.

2021

Föreläsningar under 2021:

Oktober: From policy to evidence – catching up with the rapid implementation of COVID-19 response measures - Jacob Burns, Lisa Askie och paneldiskussion mellan Jacob Burns, Lisa Askie, Anders Tegnell och Ole Petter Ottersen.

2020

Föreläsningar under 2020:

2019

Föreläsningarna under 2019:

Cecilia Magnusson

Adjungerad professor
Magnusson
K9 Global folkhälsa

Marie Hasselberg

Professor
Hasselberg
K9 Global folkhälsa
MH
Innehållsgranskare:
2023-09-12