För dig som arbetar i skolan och deltar i En Frisk Skolstart

Information och material för dig som arbetar inom skolan och deltar i föräldrastödsprogrammet En Frisk Skolstart vid Karolinska Institutet.

Vi har tagit fram en manual för att införandet av programmet En Frisk Skolstart ska ske så smidigt som möjligt. Manualen beskriver programmet i detalj och ger också utförlig information om hur förberedelsen inför starten kan se ut samt en tidplan för genomförandet.

Ladda ner materialet för En Frisk Skolstart

Här kan du ladda ner materialet för programmet, lärarhandledningen, eller något annat av det material som ingår i En Frisk Skolstart.

För dig som är lärare

Du som deltar som lärare i En Frisk Skolstart ansvarar för att genomföra aktiviteter i klassrummet. Klassrumsaktiviteterna syftar till att lära barn om varför det är viktigt att leva hälsosamt.

Till din hjälp har du lärarhandledningen och barnens arbetsböcker.

Extramaterial till lektioner

Lärarhandledningen beskriver 9 lektioner och följer samma teman som hälsobroschyren som föräldrarna fått.

Till vissa av lektioner finns det möjlighet att ladda ner extramaterial.

En bild på mat
En bild på mat
En bild på mat
En bild på mat

 

En bild på mat
En bild på mat
En bild på mat
LS
Innehållsgranskare:
Karima Lundin
2023-01-30