För dig som är förälder och deltar i En Frisk Skolstart

Här hittar du som deltar i familjestödsprogrammet En frisk skolstart vid Karolinska Institutet information och material.

En bra hälsa är bland det viktigaste i livet. Hälsan påverkas mycket av vilka vanor vi har, till exempel vad vi äter och hur mycket vi rör på̊ oss. Om man har hälsosamma vanor redan när man är barn är det lättare att behålla en god hälsa även som vuxen. Du som förälder har den största betydelsen för ditt barns levnadsvanor.

Som en del i familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart vill vi att du som förälder också funderar över dina egna hälsovanor. Ett enkelt sätt är att ta ett självtest för diabetes på 1177.se. Testet består av 8 frågor och på 1177 finns även mer information om vad testet betyder och vad man som individ kan göra för att minska risken.

Vi hoppas att er familjs deltagande i En Frisk Skolstart kan skapa nya hälsosamma levnadsvanor för hela familjen.

Ladda ner föräldrabroschyren

Information och material för dig som är förälder och deltar i föräldrastödsprogrammet En Frisk Skolstart vid Karolinska Institutet.

Här kan du ladda ner föräldrabroschyren eller något annat av det material som ingår i En Frisk Skolstart.

LS
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2023-10-09