Barn som äter en smörgås med ur en medhavd lunchlåda. I bakgrunden syns ett äpple och sallad.

En frisk skolstart

En frisk skolstart är ett familjestödsprogram som utvecklats av folkhälsoforskare vid Karolinska Institutet. Programmet genomförs i förskoleklass eller årskurs 1 och erbjuder ett anpassat arbetssätt för elevhälsa och lärare att ge stöd till barnfamiljer med hälsosamma levnadsvanor.

Foto: Getty Images

Introduktionsfilm för vårdnadshavare (eng text)