Covid-19: Resurser till den allmänna befolkningen

Den pågående covid-19 pandemin är omskakande: den innebär osäkerhet inför framtiden och vi tvingas in i förändring. Med anledning av detta har NASP sammanställt evidensbaserade resurser för dem som vill förbättra ditt välbefinnande och som känner sig stressade eller orolig.

Till dem som vill förbättra sitt välbefinnande

Den här artikeln tillhandahåller viktiga självhjälpsstrategier för att ta hand om sinnet och kroppen. (Mayo Clinic)

I denna artikeln kan du ta del av åtta konkreta råd på hur du kan öka kontrollen över ditt liv. (Mental Health Europe)

Den här artikeln ger omfattande exempel på hur du, steg för steg, kan bygga upp motståndskraft mot negativa händelser (som till exempel COVID-19 krisen). (MIND UK)

En artikel som ger dig praktiska strategier på hur du kan förbättra din sömn. (Black Dog Institute)

Den här guiden erbjuder praktiskt stöd och planering för att förbättra din psykiska hälsa och hjälpa dig stärka ditt välbefinnande. Oavsett om du har 30 sekunder eller 30 minuter så kan du ladda ner och/eller skriva ut praktisk dokumentation om hur du kan stötta dig själv och dina närstående. (4 Mental Health)

Ytterligare ett sätt att förbättra ditt välbefinnande kan vara mindfulness (träning i medveten närvaro). Det här dokumentet ger dig tips och tekniker på hur du kan lära dig att praktisera mindfulness. (4 Mental Health)

Till dem som känner sig stressade eller oroliga

Ett lättillgängligt, illustrerat dokument som ger användbara råd om hur du kan hantera stress relaterat till COVID-19. (WHO)

Den här artikeln tillhandahåller riktade råd om hur man kan hantera stress. Artikeln täcker dels råd till dig själv, till barn, till personer som är i högre risk för allvarlig sjukdom såväl som praktiskt råd för att hjälpa de mest sårbara personerna. (The Centre for Disease Control and Prevention)

Den här artikeln utforskar de olika effekterna som COVID-19 krisen har på ångest och erbjuder nio stycken råd på hur du kan bygga upp motståndskraft och öka ditt välbefinnande. (Mayo Clinic)

Här hittar du informationsmaterial om coronakrisen. (Kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, Region Stockholm)