Doktorandrepresentanter på institutionen för global folkhälsa

Doktorandrepresentanterna är utsedda för att bevaka dina intressen som doktorand i institutionsrådet och arbetsmiljögruppen.

Representanterna organiserar aktiviteter på institutionen och finns också till hands om du har frågor om dina studier som doktorand.

Doktorandrepresentanter vid institutionen

Karin Båge

Pedagogisk utvecklare
TL Undervisning och lärande

Alicia Nevriana

Doktorand
K9 Global folkhälsa

Events som anordnas av GPH:s doktorandrepresentanter

Doktorandombud på KI

Doktorandombudet erbjuder alla doktorander på KI stöd och hjälp vid konflikter med institutionen, samt bistår dig som är doktorand med information om vilka regler och riktlinjer som gäller på KI.

Ombudet är anställd vid Medicinska Föreningen för att ge stöd åt doktorander på KI.

Kontakta doktorandombudet på Karolinska Institutet