Skip to main content

Tema: Matallergi

Ungefär var fjärde person i Sverige – både unga och vuxna – rapporterar i olika undersökningar att de lider av någon överkänslighet mot mat eller dryck. Nu kommer bättre diagnostik och nya idéer kring både förebyggande och behandling. Foramförallt försöker forskarna urskilja de tillstånd som är potentiellt livshotande.

KS
Katarina Sternudd
2019-06-19