CfA - Centrum för Allergiforskning

Vår vision är att alla barn och vuxna ska kunna leva ett friskt liv utan symtom av astma eller allergi.
Centrum för Allergiforskning (CfA) är ett excellenscentrum inom Karolinska Institutet med uppdrag att utveckla och stödja allergiforskning på både regional och nationell nivå.