Strategiska forskningsområdet inom stamceller och regenerativ medicin

Karolinska Institutet ligger i framkant inom stamcellsforskning och regenerativ medicin, inkluderande embryonala stamceller, neurala stamceller och hematopoetisk allogen stamcellstransplantation.

Stamceller spelar en viktig roll både när det gäller utvecklingen av vävnader hos foster och för underhåll och regenerering av kroppens vävnader i vuxen ålder. Forskningen inom området gör att vår kunskap om dessa processer ökar snabbt. 

Stamcellsterapier är etablerade inom klinisk medicin för maligna såväl som för icke-maligna tillstånd och nya terapier utvecklas kontinuerligt. Visionen för SFO stamceller och regenerativ medicin (StratRegen) är att stödja forskning och infrastruktur inom området i syfte att förbättra kvalitet, betydelse och det kliniska värdet av detta program.

Läs mer om StratRegen på våra engelska sidor

Kontakta oss

Christian Göritz

Ordförande Styrgruppen
CG
Innehållsgranskare:
Daniel Holl
2023-09-06