”Som tvillingar är vi användbara”

Sanna Johansson, tandläkarstudent
Rebecka Johansson, AT-läkare
Forskningsdeltagande: Flertal tvillingstudier.

Twins Sanna (left) and Rebecka Johansson (right) have participated in several twin studies. Photo: Lindsten & Nilsson
Tvillingarna Sanna (till vänster) och Rebecka Johansson (till höger) har deltagit i flera tvillingstudier. Foto: Lindsten och Nilsson

Berättat för Maja Lundbäck, först publicerat i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 2, 2017.

Rebecka: ”Vi är med i det svenska tvillingregistret och har fått frågan om att vara med i minst fem olika forskningsstudier och vi säger alltid ja. Jag tänker att det är en ynnest att vi får bidra till forskningen. Framför allt har vi svarat på långa enkäter. I samband med den senaste studien om hälsa och beteende fick vi också lämna saliv genom att ”topsa” oss i munnen. För att kunna studera och senare dra slutsatser kring hur människan påverkas av arv respektive miljö var det ju förstås viktigt ha verifierat att vi är enäggstvillingar eftersom det fanns en teoretisk möjlighet att vi inte skulle vara det.”

Sanna: ”Jag minns att vi skrattade när vi fick svaret på papper som visade att vi var enäggstvillingar med 99 procents sannolikhet. För oss är det självklart att ställa upp när vi får frågan om att vara med i olika studier. Som tvillingar är vi ju användbara inom forskningen och det känns bra att kunna bidra om det leder forskningen framåt. Jag tycker också att det är roligt att svara på alla enkätfrågor. När vi var tonåringar var vi inte lika intresserade av resultatet av forskningen, men nu när vi har blivit äldre vill vi gärna veta vad vi har bidragit till. Det hade varit kul om vi fått se resultatet av forskningen.

Mer om tvillingforskning

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2024-04-11