Medicinvetarna #73: Hur mår barnen?

Fler barn överlever i världen men utmaningarna för att ge dagens barn en bra framtid är fortsatt stora. Coronapandemin har också inneburit ett bakslag för barns hälsa. Lyssna på barnläkaren och forskaren Tobias Alfvén om hur vi kan identifiera sätt att förbättra hälsan för barn i alla åldrar världen över. Avsnittet publicerades 28 juli 2021.

Porträtt av Tobias Alfvén. Foto: Andreas Andersson.
Tobias Alfvén. Foto: Andreas Andersson.

Överlevnaden för världens barn har förbättrats. Men fortfarande dör fjorton tusen barn under fem år – varje dag.

- Och att bara att överleva räcker ju inte. För att må bra behöver du mat, vatten, trygghet i en familj, utbildning, en bra miljö och en rad andra faktorer, säger Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, och forskare vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

I avsnitt 73 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar han att om rapporten “En framtid för världens barn?” framtagen av UNICEF och WHO och publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 2020. Enligt den hade barnen i Norge det bäst och de i Centralafrikanska republiken sämst. Men om man även tog hänsyn till koldioxidutsläpp, som ju kommer att påverka barnens framtid påtagligt, så ändras placeringarna.

- För att ge barnen en bättre framtid måste länder där barn har det bra materiellt arbeta med att sänka sina utsläpp. Och länder där barn behöver bättre levnadsvillkor måste arbeta med att förbättra deras situation utan att det leder till ökade utsläpp, säger han.

Barnen i Sverige har det jämförelsevis bra men även här finns förbättringsmöjligheter, exempelvis för att åtgärda psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet.

- Konkreta förslag på åtgärder är exempelvis att införa daglig fysisk aktivitet i skolan, minska skärmtiden och att stärka barns självkänsla, säger Tobias Alfvén som är också ordförande i Svenska Läkaresällskapet som publicerat en rapport i frågan.

I avsnittet pratar han också om hur coronapandemin påverkat utvecklingen av barns hälsa i världen och i Sverige, hur man ska få med barnen i förbättringsarbetet och om barnkonventionen som blev lag i Sverige 2020. Enligt den har alla barn samma rättigheter och värde och barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. 

- Barn är inte föräldrars ägodelar utan individer med egna rättigheter. Barnens rättigheter stärks i och med detta, säger Tobias Alfvén.

I avsnittet svarar även Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, på frågan om vad precisionsmedicin är.

Mer på temat

Andreas Andersson
2023-11-22