Skip to main content

Länkar till andra register

De danska, holländska, finska, italienska, norska och svenska tvillingregistren beräknas ha sammanlagt över 800 000 tvillingar. Dessa sex tvillingregister samarbetar inom flera EU-finansierade forskningsprojekt om bland annat hjärt-kärlsjukdomar.

Andra tvillingregister:

Australiensiska Tvillingregistret

Danska Tvillingregistret

Finska Tvillingkohortsstudien

Tvillingregistret i Holland

International Society for Twin Studies

Vi samarbetar även i ett flertal studier om demenssjukdomar med Section on Clinical Research in Aging and Psychology

Ideella organisationer

Svenska Tvillingklubben

National Organization of Mothers of Twins Clubs