Länkar till andra register

This page in English

De danska, holländska, finska, italienska, norska och svenska tvillingregistren beräknas ha sammanlagt över 800 000 tvillingar. Dessa sex tvillingregister samarbetar inom flera EU-finansierade forskningsprojekt om bland annat hjärt-kärlsjukdomar.

Andra tvillingregister:

Australiensiska Tvillingregistret
Danska Tvillingregistret
Finska Tvillingkohortsstudien
Tvillingregistret i Holland
International Society for Twin Studies

Vi samarbetar även i ett flertal studier om demenssjukdomar med Section on Clinical Research in Aging and Psychology

Ideella organisationer

Svenska Tvillingklubben
National Organization of Mothers of Twins Clubs

Tvillingforskning