Skip to main content

Kurser vid CIFU

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik - 30p

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin samt i prevention mot uppkomst av idrottsskador. Kursen avser även att att ge inblick i aktuell forskning samt att lägga grunden för och stimulera till idrottsmedicinsk forskning.

Upplägg av distanskurs: Kursen har 8 kursmöten (onsdag-fredag) under två terminer.

Undervisningen sker genom föreläsningar, symposier, laborationer samt med stöd av internet.

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av projekt och skriftliga tentamina. Undervisning och examination sker på Sophiahemmet/Capio Artro Clinic i Stockholm.

Kursen vänder sig till läkare, sjukgymnaster, idrottslärare med flera.

Kursen ges även som uppdragsutbildning. Vad är uppdragsutbildning?

Kursinformation

Kursplan

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30p

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling vid led- och muskelrelaterade funktionspoblem baserat på funktionell anatomi, biomekanik, fysiologi och traumatologi. Kursen ger också inblick i aktuell forskning och skapar en grund för egen forskning om ortopediska skador/funktionsproblem och deras rehabilitering.

Syftet är även att vara ett led för sjukgymnaster i utbildning mot specialistkompetens i ortopedisk manuell terapi.

Kursen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, praktiska övningar och auskulationer samt egenstudier med stöd av Internet.

Kursinnehållet omfattar funktionell anatomi, vanligt förekommande skador och besvär av ortopedisk karaktär, differentialdiagnostik, generell och specifik led/muskelundersökning, ″clinical reasoning″, funktionsdiagnostik och behandling, funktionsträning och rehabilitering, utvärderingsmetoder, riskfaktorer för skador, skademekanismer samt skadeprevention.

Kursen examineras genom muntlig examination och praktiskt prov på klinisk färdighet samt skriftliga tentamina, dokumentation och muntlig presentation av projektarbete.

Undervisning och examination sker på Sophiahemmet/Capio Artro Clinic i Stockholm.

Kursen vänder sig till läkare, sjukgymnaster med flera.

Kursen ges som uppdragsutbildning. Vad är uppdragsutbildning?

Kursen ges inte denna termin.

Grundläggande muskuloskeletalultraljudsdiagnostik - 15 hp

Detta är en ny utbildning för dig som behöver fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Syftet med utbildningen är att utveckla och förbättra diagnostiken av muskuloskeletalaskador och smärttillstånd. Efter kursen kommer du kunna identifiera ett flertal anatomiska, muskuloskeletalastrukturer med ultraljud. Du kommer även kunna diagnosticera några vanliga överbelastningsskador på ett säkrare sätt. Detta är en unik utbildning och den enda i sitt slag i ämnet som ger högskolepoäng.

Kursen syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletalultraljudsdiagnostik samt erhålla kunskaper om de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljud-och dopplertekniken. Dessutom kommer deltagaren att få god inblick i några avancerade undersöknings-och ultraljudsledda behandlingstekniker.

Kursen vänder sig till medicinskt utbildad personal som idag arbetar med muskuloskeletalultraljudsdiagnostik, eller har för avsikt att använda ultraljudsdiagnostik i sitt dagliga arbete. Deltagare måste ha tillgång till ultraljudsutrustning under kursperioden då kursen innebär skanninguppgiftermellan kurstillfällena.

Kursen ges i form av föreläsningar, live-demonstrationer, workshops samt praktiska inlärningsmoment. Undervisningen är på svenska och fokuserad på mycket skanningtidper modul.

Mellan modulerna krävs att deltagaren avsätter tid för kliniska övningsuppgifter samt för ett vetenskapligt arbete i form av en litteraturstudie. Kursen är en distanskurs som hålls på halvfart och löper över 20 veckor, varav 15 dagar är schemalagda på Karolinska Institutet, campus Flemingsberg.

Kursen ges som uppdragsutbildning. Vad är uppdragsutbildning?

Kursplan

Kursinformation

Artroskopikurs för ST-läkare

I samarbete med Capio Artro Clinic håller vi i "Kurs i grundläggande artroskopisk kirurgi" som vänder sig i första hand till ST-läkare i ortopedi. Kursen går två gånger per år, under hösten vecka 46 och våren vecka 4.

Lipus kurskatalog

Övriga kurser

CIFU har även fortbildning för bla. läkare, fysioterapeuter och idrottsinstruktörer i form av endagarskurser i diagnostik, behandling och prevention av idrottsskador.
Kurserna har olika teman och vi erbjuder flera utbildningstillfällen per år. Under 2016 har vi genomfört endagskurser i axelskador, barnknäskador och två endagarskurser i ishockeyskador.
Information om aktuella kurser uppdateras regelbundet på hemsidans framsida.

Aktuella kurser

Inga övriga kurser just nu.