Kurser vid CIFU

Här hittar du information om alla kurser som Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning ger.

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik - 30p

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin samt i prevention mot uppkomst av idrottsskador. Kursen avser även att ge inblick i aktuell forskning samt att lägga grunden för och stimulera till idrottsmedicinsk forskning.

Upplägg av distanskurs: Kursen har 8 kursmöten (onsdag-fredag) under två terminer.

Undervisningen sker genom föreläsningar, symposier, laborationer samt med stöd av internet.

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av projekt och skriftliga tentamina. Undervisning och examination sker på Sophiahemmet/Capio Artro Clinic i Stockholm.

Kursen vänder sig till läkare, sjukgymnaster, idrottslärare med flera.

Kursen ges även som uppdragsutbildning. Vad är uppdragsutbildning?

Kursinformation

Kursplan

Grundläggande muskuloskeletalultraljudsdiagnostik - 15 hp

Detta är en ny utbildning för dig som behöver fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Syftet med utbildningen är att utveckla och förbättra diagnostiken av muskuloskeletalaskador och smärttillstånd. Efter kursen kommer du kunna identifiera ett flertal anatomiska, muskuloskeletalastrukturer med ultraljud. Du kommer även kunna diagnosticera några vanliga överbelastningsskador på ett säkrare sätt. Detta är en unik utbildning och den enda i sitt slag i ämnet som ger högskolepoäng.

Kursen syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt erhålla kunskaper om de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljud-och dopplertekniken. Dessutom kommer deltagaren att få god inblick i några avancerade undersöknings-och ultraljudsledda behandlingstekniker.

Kursen vänder sig till medicinskt utbildad personal som idag arbetar med muskuloskeletalultraljudsdiagnostik, eller har för avsikt att använda ultraljudsdiagnostik i sitt dagliga arbete. Deltagare måste ha tillgång till ultraljudsutrustning under kursperioden då kursen innebär skanninguppgifter mellan kurstillfällena.

Kursen ges i form av föreläsningar, live-demonstrationer, workshops samt praktiska inlärningsmoment. Undervisningen är på svenska och fokuserad på mycket skanningtid per modul.

Mellan modulerna krävs att deltagaren avsätter tid för kliniska övningsuppgifter samt för ett vetenskapligt arbete i form av en litteraturstudie. Kursen är en distanskurs som hålls på halvfart och löper över 20 veckor, varav 15 dagar är schemalagda på Sabbatsbergs sjukhus/Stockholm.

Kursplan

Kursinformation

Artroskopikurs för ST-läkare

I samarbete med Capio Artro Clinic håller vi i "Kurs i grundläggande artroskopisk kirurgi" som vänder sig i första hand till ST-läkare i ortopedi. Kursen går två gånger per år, under hösten vecka 46 och våren vecka 4. (veckorna kan ändras)

Lipus kurskatalog

Övriga kurser

CIFU har även fortbildning för bland annat läkare, fysioterapeuter och idrottsinstruktörer i form av endagarskurser i diagnostik, behandling och prevention av idrottsskador.

Kurserna har olika teman och vi erbjuder flera utbildningstillfällen per år. 

Aktuella kurser

Inga övriga kurser just nu.

AP
Innehållsgranskare:
Anna Pappas
2024-05-22