Forskning vid CIFU

Fysisk aktivitet och olika former av idrott ger förutsättningar till ökat välmående och god hälsa. Verksamheten i idrottsföreningar är för många barn och ungdomar glädje, gemenskap och social träning. Sverige står i dagsläget inför stora utmaningar när det gäller att integrera nyanlända. Idrotten är ett ”internationellt språk” som i det sammanhanget blir mycket betydelsefullt.

Tyvärr finns det risk för skador i samband med idrottsutövning. Av de som söker akut sjukhusvård i Sverige har 10-15 % skador och besvär relaterade till idrott och fysisk aktivitet i olika former. Skadorna orsakar stora kostnader för både individen själv och för samhället i stort. Därför behöver vår kunskap om hur skadorna bäst diagnosticeras, behandlas och inte minst hur de kan förebyggas, kontinuerligt utvecklas och förbättras.

För att uppnå bästa möjliga vård och prevention av idrottsskador behövs samverkan mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Därför arbetar CIFU tvärprofessionellt och i ett nätverk där GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan), KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Capio Artro Clinic ingår. Capio Artro Clinic har en omfattande klinisk verksamhet inom ortopedi och idrottsskador som omfattar ett stort antal patienter. Det finns därför en stor potential för att på relativt kort tid kunna utvärdera nya behandlingsmetoder och att bedriva uppdragsforskning.

Över 50 vetenskapligt artiklar med författare som är aktiva forskare vid CIFU har publicerats i vetenskapliga tidskrifter under de senaste 3 år.

 

Pågående doktorandprojekt

 • Vasileios Sarakatsianos - Capio Artro Clinic
  Betydelsen av graftval och ledlaxitet vid ACL-kirurgi.
 • Frida Hansson - Capio Artro Clinic
  Ny MR-teknik och nya icke-kirurgiska behandlingsmetoder vid ACL skada hos barn och ungdomar
 • Ida Kindlund - Capio Artro Clinic
  Långtidsuppföljning 30-45 år efter ACL-kirurgi
 • Maria Sjöberg - Blekinge sjukhus (tidigare Capio Artro Clinic)
  Betydelsen av personlighetsprofil vid ACL-kirurgi
 • Osama Omar - Södersjukhuset och Adelaide, Australien.
  Resultatet efter komplikationer vid ACL-kirurgi
 • Stefan Kauppinen - Växjö sjukhus
  Skademönster hos ishockeyspelare med fokus på knäskada
 • Dozan Rizvanovic - Växjö sjukhus
  Betydelsen av kirurgisk erfarenhet och klinikrutiner vid ACL-kirurgi
 • David Holmgren - Capio Artro Clinic
  Träning efter knäskada med blodflödesrestriktion (=ischemisk muskelstyrketräning)
 • Manne Godhe - GIH
  Fysisk aktivitet hos äldre efter höftprotesoperation

 

Doktorsavhandlingar senaste fem åren

 • Anna Eliasson - Fysioterapeut. Avhandling 2022 "Subacromial Pain Syndrome - An Experimental Clinical Investigation in Primary Care"
 • Riccardo Cristiano - Ortoped. Avhandling 2021 "Anterior cruciate ligament reconstruction - subjective knee function, graft failure and revision surgery"
  riccardo.cristiano@capio.se 
 • Alexander Sandon - Ortoped. Avhandling 2022 "Anterior cruciate ligament injuries in football"
  alexander.sandon@aleris.se
 • Erik Rönnblad - Ortoped. Avhandling 2021 "Studies on Meniscus Surgery with Focus on Preservation and Meniscus Function"
  erik.ronnblad@ki.se
 • Jesper Kraus Schmitz - Ortoped. Avhandling 2021 "Complications following anterior cruciate ligament reconstruction" 
  jesper.kraus.schmitz@ki.se 

Publicerade artiklar

Förteckning över publicerade artiklar

 

Forskargruppsmöten/Journal Clubs

De som är forskningsaktiva vid CIFU träffas regelbundet till forskargruppsmöten och Journal Clubs.

Öppet möte för alla intresserade. Doktorander kan i förekommande fall tillgodoräkna sig mötet i sin studieplan.

Mötesdatum hösten 2023: 27/9, 24/10, 8/11 och 6/12. Uppdateras senare med mötesprogram.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Journal Club” möten innebär att det ger poäng till studieplanen.
Under dessa möten presenteras alltid något som kan vara till nytta för doktorander.
T.ex.så kan det vara en intern/extern gäst som föreläser eller någon som presenterar sin forskning/avhandling.

Det serveras smörgås och dryck under mötet.
Anmälan till dessa möten sker alltid till anna.pappas@ki.se eller marita.harringe@ki.se 

Plats för möten är Capio Artro Clinic - Sophiahemmet, Valhallavägen 91. (Plan 3, hus O)
Mötestiden är alltid 16.30.

 

Forskningsfonder

Vet du inte hur du ska kunna finansiera ditt forskningsprojekt? Vi har sammanställt en lista över olika forskningsfonder som du hittar här.

Uppdaterat årshjul för forskningsbidrag MMK 2022 (Grants office)

Forskarutbildning

Är du intresserad av forskning?
Kontakta oss för diskussioner kring en forskarutbildning alternativt aktuella/intressanta forskningsprojekt!

För doktorsexamen krävs i normalfallet totalt fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men skall kunna slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.

Forskarstudiernas framsteg följs upp årligen. Därutöver sker en mer grundlig halvtidskontroll, alternativt licentiatexamen, efter motsvarande två års forskarstudier på heltid.

Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid offentlig disputation. Licentiatexamen försvaras vid ett licentiatseminarium.

AP
Innehållsgranskare:
Anna Pappas
2024-03-18