Om CfA

Centrum för Allergiforskning (CfA) är ett excellenscentrum inom Karolinska Institutet (KI) med uppdrag att utveckla och stödja allergiforskning på både regional och nationell nivå. Det långsiktiga målet är att förbättra livskvaliteten för barn och vuxna med allergier och annan överkänslighet.

Vår vision är att alla barn och vuxna ska kunna leva ett friskt liv utan symtom av astma eller allergi.

Allergi innefattar ett brett spektrum av sjukdomar som faller under flera medicinska discipliner. Endast genom samarbete mellan olika discipliner, och genom att stödja forskning hela vägen från molekyl till människa, kan vi leverera nya behandlingar mot och nya diagnostiska metoder för allergi. Vår styrka är att vi har ett nätverk av framstående forskare med etablerade samarbeten och att vi sätter patienten i fokus när det gäller forskning. Vid CfA arbetar vi för att stödja samarbete mellan enskilda forskargrupper och för att främja klinisk forskning inom primär- och specialistvård. Vi jobbar även med kunskapsspridning mot allmänheten och beslutsfattare, för att ta ett samlat grepp mot en friskare vardag för alla allergiker.

CfA, en översikt

Uppdrag: Initiera och stödja forskning för att öka kunskapen om orsakerna till allergiska sjukdomar och därmed förbättra vård, behandling och prevention av astma, allergi och annan överkänslighet.

Bakgrund: CfA bildades år 1999 då KI vunnit Vårdalstiftelsens utlysning om stöd till ett nationellt allergicentrum. Verksamheten har utvecklats från i begynnelsen en doktorandskola och ett antal nätverk inom primärvårdsforskning till att idag utgöra ett omfattande nätverk för såväl translationell forskning som annan verksamhet inom allergologin och allergiforskningen.

Aktiva forskargrupper: ca. 25

Antal personer i nätverket: ca. 250

Antal institutioner på KI som deltar i CfA: 11 (av 21)

Forskningsdiscipliner: allergologi, molekylärbiologi, biokemi, epidemiologi, biostatistik, fysiologi, farmakologi, immunologi, neurologi, lungmedicin, öron-näsa-hals, dermatologi, pediatrik, omvårdnad, psykologi, IT med flera.

Föreståndare

Professor Sven-Erik Dahlen

Telefon:08-524 872 03

Enhet:Experimentell astma och allergiforskning

E-post:sven-erik.dahlen@ki.se

Projektledare:

Senior Lab Manager Anna James

Telefon:

Enhet:Experimentell astma och allergiforskning

E-post: Anna.James@ki.se

  

Kontaktuppgifter

Besöks- och leveransadress: Biomedicum kvarter 5B, Solnavägen 9, 171 65 Solna

Postadress: Centrum för Allergiforskning, Biomedicum 5B, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Fakturaadress: Karolinska Fakturor, Box 104 35 Stockholm, 104 35 Stockholm

e-post: anna.james@ki.se

Är du patient och behöver rådgivning för din sjukdom, kan vi tyvärr inte hjälpa dig och rekommenderar att du vänder dig till din husläkare eller till patientorganisationen Astma och Allergiförbundet.

RM
Innehållsgranskare:
2024-07-08