Klinisk verksamhet vid CfA

CfA har gett stöd till kliniska nätverksmöten på vårdcentraler under organisationen Allergicentrum Stockholm.

Allergicentrum Stockholm

CfA har gett stöd till kliniska nätverksmöten på vårdcentraler under organisationen Allergicentrum Stockholm. Syftet är att förbättra omhändertagande av patienter med astma och/eller allergi, rhinit och eksem samt att underlätta kvalitetsarbete genom att stärka teamarbete och öka kompetensen inom astma och allergi. Allergicentrumnätverk finns i regionerna sydväst, sydost och nordväst och vi har påbörjat arbetet med att etablera sig i nordost. Med hjälp av nätverksmötena och hemsidan har kliniska frågor, nya forskningsresultat och riktlinjer för behandling och utredning av speciella patientgrupper kunnat diskuteras mellan verksamma i primärvården och de som är knutna till de sjukhusbundna specialistmottagningarna. Alla nätverksmöten har ägt rum på vårdcentraler dit allergispecialister inom hud, barn, öron-näsa-hals och lungmedicin kommit för att delta i diskussionerna. Allergicentrumverksamheten är en unik gränsöversskridande mötesplats för olika discipliner och för personal med arbetsplatsen i öppen- och slutenvård.

Allergicentrum Stockholms nätverks- och vårdcentralsmöten som del av Centrum för Allergiforskning har sedan mitten av 2018 övergått som en del av befintlig verksamhet inom Akademiskt Primärvårdscentrum (APC). Efter många år upphör nu Allergicentrum Stockholms verksamhet i sin nuvarande form, pga. indragna ekonomiska resurser från landstinget. Hemsidan www.allergicentrumstockholm.se kommer dock vara aktiv ett tag framöver för att sprida information om vad som händer inom området Lung och Allergi i Stockholm.

2023-08-30