ChAMP projektet

ChAMP - CfA highlights Asthma Markers of Phenotype - är ett samarbetsprojekt mellan KI, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, KTH, SciLifeLab och AstraZeneca.

Om ChAMP

ChAMP utnyttjar den guldgruva av patientprover, som finns tillgängliga inom CfA, i form av olika kohorter, för att ta fram biomarkörprofiler för klassificering av astma och allergi. Utmaningen i behandlingen av astma är att det är en mycket heterogen sjukdom och det behövs bättre metoder för att klassificera de olika sjukdomstyperna för att kunna ge individualiserad vård. Med ChAMP, tar vi oss an den utmaningen! Vi kommer att använda systembiologi för att för att integrera data från biomarköranalyser, klinisk data och andra variabler.

Syftet är att använda oss av blod, urin, saliv, och utandad luft, dvs. lättillgänliga biologiska prover, för att hitta molekylära och kliniska profiler för sjukdomsklassificering som kan ge diagnos och även tala om vilken behandling som kommer fungera bäst. Genom kompetitiva ansökningsprocesser har ChAMP-projektet fått anslag från "Karolinska Institutet - AstraZeneca Joint Research Program (JRP) i translationell forskning" och "AstraZeneca-Science for Life Laboratory Joint Research Program", samt från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Vårdalstiftelsen. Projektet samarbetar internationellt med universiteten in Lodz (Polen), Amsterdam (Nederländerna) och Southampton (Storbritannien).

Projektet leds av Professor Sven-Erik Dahlén och pågick mellan 2013 - 2019.

 

BIOCROSS studien

En viktig aktivitet som pågår inom ChAMP projektet är BIOCROSS studien. Studien har som mål att samla in biologiska prover från 900 personer med astma och andra lungsjukdomar. Vår förhoppning är att upptäcka och värdera möjligheter till nya biomarkörer, samt få kunskap som kan bidra till nya diagnostiska möjligheter och en förbättrad och mer riktad behandling av astma och andra lungsjukdomar.

Läs mer om BIOCROSS studien här

Kontakt

För mer information om projektet kontakta:

 

Professor

Sven-Erik Dahlen

Telefon:08-524 872 03

Enhet:Experimentell astma och allergiforskning

E-post:sven-erik.dahlen@ki.se

 

RM
Innehållsgranskare:
2023-08-30