LifeGene för forskare

LifeGene är en prospektiv kohortstudie med data från över 52,000 deltagare och är tillgänglig för forskning med etiskt godkännande.

LifeGene är ett nationellt projekt som byggt upp en resurs tillgänglig för forskning inom alla medicinska dicipliner och möjliggör banbrytande forskning om sambanden mellan ärftlighet, miljö och livsstil. Forskare inte bara inom biomedicin och bioteknik utan även beteende- och samhällsvetenskap kan dra nytta av tillgången till LifeGene. Genom att kombinera ett biologiskt perspektiv med e-epidemiologi öppnar LifeGene nya möjligheter för en större förståelse för samspelet mellan ärftlighet, livsstil och miljö när det gäller våra vanligaste sjukdomar.

Några exempel på hur kohorten används:

  • Samkörning med data från kvalitetsregister, såsom dödsorsaksregitret, cancerregister mfl.
  • Data, prover samt deltagare från LifeGene används i studier som kontroller
  • Kontakt med deltagare för studispecifika uppföljningsenkäter eller inbjudan att delta i nya studier, till exempel Omtanke2020

En resurs för framtiden

De unika tillgångarna i Sverige, såsom vårt personnummer, register över genetiskt informativa populationer och hälsoresultat, gör Sverige till en epidemiologisk guldgruva. Som ett komplement till den registerbaserade epidemiologiska traditionen ligger Sverige i framkant när det gäller utveckling och implementering av informationsteknologi och bioteknik. Forskning under lång tid kommer att kräva nya metoder och system för att hantera sammansättning och lagring av data. 
Policyn för datadelning följer internationella rekommendationer. Nyckeln till LifeGene-satsningen är modern bioinformatik och toppmodern biobanking på alla nivåer. 

LifeGene är en öppen tillgång för många nationella och internationella forskare i framtiden.

AA
Innehållsgranskare:
Annie Agrell
2023-11-29