Skip to main content

Steering committee of KIRCNET

Chairperson

Anknuten

Jonas Spaak

E-post: Jonas.Spaak@ki.se

Coordinator

Postdoc

Yanan Min

Enhet: Forskargrupp P Lafolie
E-post: yanan.min@ki.se

Members

Forskare

Mattias Carlström

Enhet: Carlström Mattias grupp - Oxidativ stress vid hjärtkärlsjukdom, diabetes och njursvikt
E-post: mattias.carlstrom@ki.se

Forskarassistent

Ljubica Matic

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: ljubica.matic@ki.se

Forskningsassistent, UF

Natalia Rivera

Telefon: 08-517 706 63
Enhet: Forskargrupp J Grunewald
E-post: natalia.rivera@ki.se