Kansliet för grund- och forskarutbildning

På kansliet arbetar utbildningsadministratörer, studievägledare och utbildningshandläggare med övergripande verksamhet för de program och kurser som Institutionen för odontologi är ansvarig för.

Vi arbetar med frågor som kursregistrering, examination, tillgodoräknande, studieavbrott, studieuppehåll och återupptag av studier. Vi hanterar även schemaläggning, reservantagning och förbereder underlag och beslut av Utbildningsnämnden Dentmed. 

Kontakta oss vid frågor om följande utbildningsprogram:

Kansliet arbetar även med administrativa frågor gällande fristående kurser och forskarutbildning

Hitta till oss

Besöksadress

Alfred Nobels Allé 8, 1 trappa upp (plan 5), Campus Flemingsberg

Postadress

Karolinska Institutet, Box 4064, 141 04 Huddinge, Sweden

Vi som arbetar vid Kansliet för grund- och forskarutbildning

Profile image

Margareta Hultin

Avdelningschef

Ann Roosaar

Schemaansvarig
Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör, tandläkarprogrammet termin 1-6
Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör, tandläkarprogrammet termin 7-10

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör, tandhygienistprogrammet och KUT
Profile image

Katy Earle Salmela

Utbildningsadministratör, forskarutbildning

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
Profile image

Paula Karlsson

Handläggare

Johanna Karro

Administratör
PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-06-12