Trafikskadeprevention

This page in English

Forskningen inom trafikskadeprevention leds av professor Anders Kullgren, som är anknuten till Karolinska Institutet. Anders Kullgren är också forskningschef på försäkringsbolaget Folksam. 

Syftet med forskningen är att kartlägga parametrar som påverkar risken att skadas i trafikolyckor. Projekten är till stor del baserade på trafikolycksdata från Folksam, där en viktig informationskälla är data från krockpulsmätare monterade i bilar, s k svarta lådor. De ger ovärderlig information om de krafter som påverkar en människa under krockögonblicket. Tillsammans med detaljerad information om personskador och om bilen och dess skyddssystem, analyseras de faktorer som påverkar risken att skadas samt skyddssystemens förmåga att skydda vid krock. Forskningen är också baserad på mer omfattande och mindre detaljerad olycksdata, såsom den nationella trafikolycksdatabasen STRADA. Dessa studier är mer av epidemiologisk art. 

Mer information kommer att läggas upp här (på engelska)

Försäkringsmedicin